Lubelska Izba Rolnicza organizuje nabór na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym– zakres uzupełniający. Zajęcia będą prowadzone w Urzędzie Gminy Wilkołaz 5 grudnia 2023 r. o godz. 15.00, Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz.

 Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zapisy pod numerem tel. /81/ 443 60 71.

Lubelska Izba żąda włączenia TUZ-ów i pastwisk do okrywy gleby. "Rolnicy boją się utraty dopłat bezpośrednich" Rolnicy mają problem ze spełnieniem wymogów normy GAEC 6. By ułatwić ten obowiązek, LIR domaga się włączenia TUZ-ów i pastwisk do powierzchni gruntów pod okrywą.

Informujemy, że w dniu 10 listopada br. Biura LIR w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu będą nieczynne w zamian za Święto Niepodległości przypadające w sobotę 11 listopada.

Wymagania

Do wariantu Dobrostan opasów kwalifikuje się bydło w wieku poniżej 18. miesiąca życia przeznaczone do opasu o zgłoszonym w komputerowej bazie danych:

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.10.2023 r. w sprawie płatności dobrostanowej do bydła.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.10.2023 r. w sprawie wyłączenia w nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.10.2023 r. w sprawie zmian w rozdziale 3.10 Warunkowość - w zakresie normy GAEC 6 Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.10.2023 r. w sprawie rekompensat dla producentów owoców.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.10.2023 r. w sprawie pomocy producentom kukurydzy.

Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz piąty odbyło się posiedzenie Rady Młodych Rolników (RMR). W spotkaniu wzięli udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Anna Gembicka. Posiedzenie poprowadziła dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW Anna Radecka.

Zarząd KRIR wystąpił w dniu 24 października 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie podjęcia kroków na forum UE odnośnie derogacji norm GAEC 6, 7 i 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 07 listopada 2023 r. przekazało następujące informacje:

7 listopada br. upłynął termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk takich jak:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe.

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku - cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy. Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Norma GAEC 6 to obowiązek pozostawienia na okres zimowy minimum 80 % gruntów ornych w gospodarstwie pod pokrywą ochronną. Za brak jej spełnienia grożą punkty karne i zmniejszenie dopłat bezpośrednich. Pozostawienie ziemi bez okrywy rolnik może zastosować na najwyżej 20% areału. Norma GAEC 6 obowiązuje od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku. Jako spełnienie tej normy uznaje się między innymi: okrywę roślinną, uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, ścierniskowe, wsiewski, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszkanki z trawami, pozostawienie ściernisk, grunty pokryte resztami pożniwnymi oraz samosiewkami zebranej uprawy, mulczem, ugorem zielonym.

W dniu 6 listopada 2023 r. w miejscowości Zakłodzie, gmina Radecznica powiat zamojski odbyło się spotkanie z rolnikami w ramach szkoleń jesienno – zimowych. Organizatorem był sołtys pan Mirosław Poświatowski oraz Zbigniew Godzisz, jako delegaci do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraju omawiając tematy związane z bezpieczną pracą w gospodarstwie rolnym, o zagrożeniach i wypadkach w odniesieniu do zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w/w delegacji, pan Antoni Skura Wiceprezes Zarządu LIR oraz Piotr Kuranc Kierownik Biura LIR O/Zamość.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.