Od 6 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje udostępnić generator wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych.

Link do generatora

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie informowania przez punkty skupu i zakłady przetwórcze o cenach zakupu surowca owoców na co najmniej jeden dzień przed dostawą oraz w sprawie daty zawierania umów kontraktacyjnych.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie kredytów na zakup użytków rolnych.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się 29 kwietnia 2024 r.  informacja, że w związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r.

Komisja Europejska od 19 kwietnia do 17 maja 2024 r. prowadzi konsultacje publiczne projektu wprowadzającego zmiany w tzw. dyrektywie azotanowej. W 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła ocenę, której celem jest m.in. sprawdzenie, czy dyrektywa ta w wystarczającym stopniu promuje recykling składników odżywczych z różnych źródeł, w tym przetworzonych nawozów naturalnych oraz rozwój w technologiach przetwarzania nawozów naturalnych, w tym na tzw. RENURE.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie rozszerzenia katalogu beneficjentów wymienionych w ustawie z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie konieczności podjęcia interwencji w sprawie udzielenia pomocy gospodarstwom z terenu województwa lubelskiego dotkniętym falą przymrozków.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie zniesienia wymogu posiadania płyty gnojowej dla gospodarstw poniżej 20 DJP.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie umożliwienia producentom rolnym składania wniosków o przyznanie rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa w trybie ciągłym przez cały rok kalendarzowy.

Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Stawki pomocy będą zróżnicowane i będą wynosiły:

  • 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1stycznia do 10 marca,
  • 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r.

w przeliczeniu na 1 ha upraw zbóż.

W Dzienniku Ustaw dziś, 26 kwietnia 2024 r., ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek płatności w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” za 2023 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do niezwłocznego naliczania i wypłaty tych płatności.

25 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i akcesji nowych państw do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Tematem komisji było rozpatrzenie informacji na temat stanu przygotowań polskiego przemysłu przetwórczego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców miękkich oraz soku i przetworów z jabłek, do sezonu 2024 i środków dostępnych przeznaczonych na jego wsparcie w Wspólnej Polityce Rolnej W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej P. Gustaw Jędrejek (wypowiedź od godz. 17:44) oraz P. Paweł Jaruga - Delegat LIR powiatu puławskiego, plantator porzeczki, agrestu, zbóż i rzepaku (wypowiedź od godz 16:50) oraz Adam Jacórzyński - Delegat LIR powiatu łukowskiego plantator porzeczki czarnej.

W dniu 25 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Radzyńskiego. Posiedzenie prowadził pan Edward Jarmoszuk - Przewodniczący Rady. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej,
  • Pan Leszek Golecki – Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • Pani Agnieszka Paśnik – pracownik ARiMR BP w Radzyniu Podlaskim.

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Europejskich Rolniczych Organizacji Zawodowych oraz Spółdzielczości Rolniczej COPA-COGECA w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego zwróciły się do Przewodniczących Partii Politycznych zwracając uwagę, że rolnictwo jest kluczowym sektorem dla przyszłości Polski i Europy.

Jest to sektor strategiczny zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe dla całego społeczeństwa. Dodatni wynik handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi wskazuje, że jest to ważna gałąź gospodarki generująca przychód dla budżetu państwa (w okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży wyniosła 29,7 mld EUR).

W dniu 23 kwietnia 2024r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego. Delegaci obradowali w sali wykładowej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie. Od wielu lat Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przychyla się do prośby o bezpłatne wynajęcie sali wykładowej na nasze posiedzenie. Posiedzenie prowadził Pan Wiesław Bańkowski - Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Agnieszka Juchimiuk - Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej oraz Pan Paweł Stefaniuk - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białej Podlaskiej. Z ramienia Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu uczestniczył Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.