Podsekretarz stanu Rafał Romanowski spotkał się z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, którzy reprezentowali zakłady ubezpieczeń uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.Omówiony został stan przygotowań do sprzedaży w roku bieżącym polis ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od poszczególnych ryzyk, w tym ryzyka szkód spowodowanych przez suszę w nowych warunkach prawnych, tj. zastosowania franszyzy redukcyjnej.

5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. Zgodnie z założeniami powstanie nowa matryca stawek podatku VAT, przy radykalnym uproszczeniu systemu stawek, którego podstawą będą 3 filary: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Efektem uproszczenia systemu stawek VAT będą także zmiany samych stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów.

1 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, ze zm.; dalej: ustawa o zwrocie akcyzy, ustawa nowelizowana).

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie możliwości dołączeniu loch do płatności do zwierząt, w którym przekazana została informacja, że wsparcie takie dedykowane jest określonym sektorom, bez możliwości wprowadzenia wsparcia do loch oraz w nawiązaniu do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego br. podczas otwarcia chlewni we wsi Cieślin, w gminie Rozprza, że „można zastosować jedynie wariant, który w kilku krajach funkcjonuje – dopłaty za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce, ale to dużych, nowoczesnych chlewni nie obejmie”, samorząd rolniczy zawnioskował do ministra rolnictwa o wprowadzenie w Polsce tego typu dopłat.

Europejskie Forum Rolnicze to międzynarodowa konferencja rolnicza, organizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa.

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, to jeden z tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. W tym dwudniowym spotkaniu uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. − Jest duża zbieżność celów Wspólnej Polityki Rolnej firmowanej przez Phila Hogana z naszym widzeniem tej polityki. Komisarz jest naszym sojusznikiem i my jesteśmy jego sojusznikiem – podkreślał w sobotę szef polskiego resortu rolnictwa.

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r. Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Poniżej zamieszczono linki do aktualnego Biuletynów Informacyjnych Lubelskiej Izby Rolniczej oraz List Odmian Zalecanych 2019 dla woj. lubelskiego zbóż, ziemniaków i roślin bobowatych w rozwinięciu do artykułu w ww. publikacji.

https://lir.lublin.pl/publikacje-lir/biuletyn

LOZ 2019 Zboża jare, zboża ozime, rzepak ozimy, ziemniak – odmiany jadalne / PDF>>
LOZ 2019 Bobowate grubonasienne, Bobik, Groch siewny, Łubin żółty, Soja / PDF>>

Dn 22.02.2019 r. w Lublinie przebywali z oficjalną wizytą prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė. Towarzyszył im szef MON Mariusz Błaszczak, a także minister Krzysztof Szczerski i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Wizyta rozpoczęła się złożeniem przez prezydentów wieńców pod pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim. Był to szczególny akcent  upamiętniający  jeden z elementów wspólnej historii Polski i Litwy.  Następnie prezydenci zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim i Klasztor oo. Dominikanów przy Bazylice pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przywódcom państw towarzyszył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Dnia 19 lutego 2019 r. w Łęcznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Łęczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli Pan Bogusław Janociński – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Paweł Ręba reprezentujący Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Lublinie oraz Pan Kamil Wilkowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz delegaci Rady Powiatowej LIR Powiatu Łęczyńskiego.

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie dodatkowego limitu środków na preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2019 r. poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomoc określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn.zm.), w tym dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym na dany rok.

We wtorek 12 lutego 2019 r. na 122, w tej kadencji posiedzeniu Senacka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła Informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, którą przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski. Przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne weszły w życie 8 lutego 2019 r.

W dniu 27.02.2019r w miejscowości Tyszowce, powiat Tomaszów Lubelski odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie miało charakter otwarty. Uczestniczyli delegaci LIR z powiatu tomaszowskiego oraz rolnicy zainteresowani produkcją warzyw i roślin strączkowych w tym fasoli wielokwiatowej. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował Pan Bogusław Janociński - Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej .

Targi Rolnicze AGRO-PARK odbędą się 2 i 3 marca br. w Lublinie (ul. Dworcowa 11).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska: Hala A, stoisko nr 141.

 

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.