W dniu 17.12.2018r. w Zamościu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentowali Piotr Burek -Prezes LIR oraz Członek Zarządu LIR- Bogusław Janociński a także Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej – Waldemar Banach.

W dniu 13 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW opinię do przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus: Przedstawione rozporządzenie jest efektem pracy zespołuzłożonego z przedstawicieli MRiRW, PIORIN, izb rolniczych oraz producentów ziemniaków i wynika z przyjętego „Programu dla Polskiego Ziemniaka”.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2018 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę. Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2018 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

"Są duże problemy organizacyjne, firma, którą zatrudnił resort rolnictwa nie sprostała zadaniu" – alarmują sadownicy niezadowoleni z interwencyjnego skupu jabłek. Został uruchomiony, bo nadwyżka owoców w tym roku sięgnęła aż pół miliona ton. Według sadowników skup zaczął się za późno, terminy nie są dotrzymywane, owoce czekające na przyjęcie do skupu po prostu się marnują - a za takie sadownicy nie dostaną pieniędzy.

W dniu 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Biura LIR w Lublinie odbyło się X Walne Zgromadzenie V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci wszystkich powiatów reprezentujący województwo lubelskie, zaproszonymi goście reprezentujący instytucje sektora rolnictwa województwa lubelskiego oraz Senator RP Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa. Po raz pierwszy w obradach Walnego Zgromadzenia LIR uczestniczył Sebastian Trojak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2018 r. podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie wystawione w formie elektronicznej (e-ZLA).

Już w najbliższą środę Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zapraszają na V Kiermasz Świąteczny pod hasłem „Polska Smakuje”.Kiermasz odbędzie się w dniach 19-21 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00-18:00, przed wejściem do MRiRW – ul. Wspólna 30, Warszawa. W kiermaszu będzie uczestniczyło 17 wystawców (15 domków wystawienniczych). Będą to producenci żywności tradycyjnej, ekologicznej oraz wyrobów regionalnych z całego kraju.

5 grudnia br. podpisana została umowa dotycząca projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, który będzie realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.Stronami umowy są: z jednej strony konsorcjum w składzie MRiRW (lider), CDR w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, natomiast z drugiej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przekazuje środki finansowe na realizację projektu. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 stycznia 2019 r., a zakończenie planowane jest w grudniu 2021 r.

Wskazywanie kraju pochodzenia produktów spożywczych wynikające z przepisów unijnych.

1. Dla większości nieprzetworzonych produktów spożywczych prawo unijne wprowadziło wymóg podawania kraju pochodzenia obowiązujący jednakowo we wszystkich państwach UE.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 8 października 2018 roku, wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego o zweryfikowanie metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. >>>. Szczegółowej odpowiedzi udzielił GUS pismem z dnia 30 listopada 2018 r. przedstawiając szczegółowo tę metodykę, wyniki dochodowości obliczone według niej na przestrzeni ostatnich 11 lat. Jednocześnie poinformował, że w GUS zostaną podjęte działania zmierzające do rozpoczęcia dyskusji na temat możliwości alternatywnego sposobu wyliczania tego dochodu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na import do Polski świń i mięsa wieprzowego z obszarów objętych ograniczeniami, tzw. stref czerwonych ASF. Minister podejmuje takie działania i zapowiedział, że dalej będzie je podejmował w celu ochrony polskich producentów trzody chlewnej, którzy mają problemy w związku z trudną sytuacją jaka występuje na rynku wieprzowiny.

Dnia 12 grudnia br. w burze LIR w Lublinie odbyło się spotkanie dwóch Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubelskiego i Świdnickiego. W posiedzeniu Rady uczestniczyli min.:  Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Gustaw Jędrejek, Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Lubelskiego – Roman Chudzik, Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Świdnickiego – Leszek Sęk, delegaci i zaproszeni goście.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 8 października 2018 roku, zwraca się do Pana Ministra o ustanowienie ogólnokrajowego programu wsparcia wapnowania gleb. Program dofinansowania odkwaszenia gleb, zdaniem samorządu rolniczego, mógłby być wzorowany na systemie sprawdzonym już w Polsce, koordynowanym przez izby rolnicze a wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel nie powinna być ograniczona limitem pomocy de minimis.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.