W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 października 2019 r., dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

Pismo MRIRW PDF >>

W dniu 25 października 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Łukowskiego. Z ramienia Zarządu LIR w posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu LIR Pan Gustaw Jędrejek, który przedstawił informację na temat bieżącej działalności Zarządu LIR oraz o podjętych w ostatnim czasie stanowiskach Zarządu LIR.

W dniu 24 października 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Parczewskiego. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu LIR Pan Gustaw Jędrejek, który przedstawił informację na temat bieżących spraw jakimi zajmował się Zarząd LIR IV kadencji oraz o podjętych w ostatnim czasie stanowiskach Zarządu LIR.

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nakłada na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. Na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo -Wdrożeniowy Lasów Państwowych zorganizował w dniach 28- 29 października w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim szkolenie- Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania. W szkoleniu uczestniczyli Prezes Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, Dyrektor Biura Jolanta Szałas, członkowie Zarządu, delegaci oraz pracownicy Lubelskiej Izby Rolniczej.

W piątek 25 października odbyło się uroczyste otwarcie gminnego targowiska "Mój Rynek" w Cycowie. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz licznie przybyli goście m.in. w imieniu Wojewody Lubelskiego - Z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Grzegorz Lipa, Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej – Jolanta Szałas, przedstawiciele Rady Powiatu Łęczyńskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego – Arkadiusz Biegaj oraz radna Małgorzata Więcławska-Siwek, radni Rady Gminy Cyców na czele z Przewodniczącą - Violettą Tobiasz, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych.       

Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

Koła Gospodyń Wiejskich tylko do 31 października 2019 r. mogą składać wnioski o wsparcie finansowe - przyjmują je biura powiatowe ARiMR. Datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest data wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych informacji udzielają biura powiatowe ARiMR.

– Samorząd rolniczy to jedyna organizacja, która pochodzi z wyborów, skupia i reprezentuje interesy wszystkich rolników, bo każdy z nas jest jej członkiem – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.  Obiecałem izbom rolniczym, że po wyborach usiądziemy razem, zastanowimy się jak wzmocnić samorząd rolniczy i dlatego tu jestem – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa stwierdził, że jako jeden z założycieli izb rolniczych również dobrze zna ich mankamenty, jak chociażby kwestie ordynacji wyborczej, czy czasem ich upolitycznienie.

W dniu 30 października 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2019/2020 zobowiązani są do złożeniaDeklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – Załącznik Nr 3.

W dniach 21-22 października 2019 r. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zorganizowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi międzynarodowe warsztaty pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w warsztatach wziął Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Inteligentne wioski to koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE, która ma istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich pod względem jakości życia na wsi jak i możliwości powstawania miejsc pracy. Promowanie "inteligentnych wsi" i oferowanie im wsparcia będzie istotne w następnym okresie programowania. 

W dniu 21 października 2019r. w budynku Starostwa Powiatowego Lubartów odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubartowskiego. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Pani Marianna Kosik – Przewodnicząca Lubartowskiej Rady Powiatowej LIR. Z ramienia Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu LIR Pan Antoni Skura, który przedstawił informacje na temat bieżącej działalności Zarządu Izby.

Dnia 22 października 2019 r. w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie delegatów Rady Powiatowej LIR – Powiatu Lubelskiego. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Roman Chudzik – Przewodniczący Rady Powiatowej LIR pełniący funkcję Członka Zarządu LIR. W spotkaniu z ramienia Zarządu LIR uczestniczył Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Pani Jolanta Szałas – Dyrektor Biura LIR.

W niedzielę, 20 października br. na Targach w Lublinie Lubelska Izba Rolnicza zorganizowała „Lubelski Festiwal Mleka” sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, którego celem było zapoznanie  odwiedzających z jakością i zaletami spożycia polskich produktów żywnościowych, w szczególności przetworów i produktów wytworzonych z mleka. Z ramienia Zarządu Lubelska Izbę Rolniczą na festiwalu reprezentował Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR , Pan Antoni Skura – Wiceprezes LIR, Pan Janusz Skrzypek - Członek Zarządu LIR oraz Pani Jolanta Szałas – Dyrektor Biura LIR.

Dnia 21 października 2019 r. w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej LIR Powiatu Świdnickiego. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci Rady Powiatowej, z ramienia Zarządu LIR – Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Roman Chudzik – Członek Zarządu LIR, Pani Jolanta Szałas – Dyrektor Biura LIR. Spotkanie otworzył i prowadził Pan Leszek Sęk – Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Świdnickiego. Na spotkaniu delegaci omówili plan spotkań rad powiatowych. Pani Jolanta Szałas – Dyrektor Biura LIR przedstawiła zakres pracy biura LIR oraz planowane przedsięwzięcia w najbliższym terminie pracy biura. Zaproponowała także współpracę w zakresie wydawania i publikowania zakresów tematycznych w biuletynie LIR, którymi zainteresowani są delegaci Powiatu Świdnickiego.

Kasa przypomina, że z dniem 31 października 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za październik br. składki te należy opłacić do 15 listopada br.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.