W rezultacie uzgodnień prowadzonych pomiędzy Komisją Europejską i stroną ukraińską zostały zatwierdzone nowe wzory świadectw weterynaryjnych  dla mięsa drobiowego oraz dla produktów jajecznych. Świadectwa obowiązują od 15 października 2019 r. i dostępne są dla powiatowych lekarzy weterynarii w systemie TRACES również w wersji polskiej.

Poniżej zamieszczamy pismo MRIRW w odpowiedzi na stanowisko Zarządu LIR z dn. 20.09.2019 r. ws. niskich cen skupu jabłek.

Pismo MRIRW z dn. 15.10.2019 r. >>

Dn. 26.09.2019 r. podczas Wystawy Aukcji Koni Rasy Zimnokrwistej Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek wręczył nagrodę Krzysztofowi Bieniakowi, właścicielowi ogiera SENATOR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchał postulatu samorządu rolniczego i wydłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy - do 15 listopada 2019 r.

17 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek przyjęty podczas I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w dniu 27 września 2019 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień dotyczących scalania gruntów.

W dniu 16 października 2019 roku w LODR w Końskowoli w Centrum Innowacyjno- Szkoleniowym odbyła się konferencja nt.: „ Propagowanie idei grup producentów rolnych jako skutecznego instrumentu zapewnienia wysokiej jakości żywności” zorganizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR przy współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą. Wzięli w niej udział goście zaproszeni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, rolnicy z grup producentów rolnych i planujący zrzeszanie się oraz doradcy  LODR.

dniach 13 i 14 listopada 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie, ulica 17 Stycznia 32, odbędzie się IV Forum Wiedzy i Innowacji, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie województwa lubelskiego. Zaproszenie do współpracy ma na celu promocję działania Koła, prezentację osiągnięć oraz własnych regionalnych potraw na łamach naszego Biuletynu.

Cel programu: Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Wskaźnik osiągnięcia celu: Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 200 000 Mg

15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Jolanta Nawrocka oraz Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele.

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu” w obliczu drugiego z rzędu roku, w którym wystąpiła susza rolnicza, są niemożliwe do realizacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę na rzecz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym. List intencyjny w tej sprawie podpisano 15 października br. w Warszawie. Współpraca ARiMR z NCBR ma na celu przygotowanie nowego przedsięwzięcia w stosowanym przez NCBR nowatorskim modelu problem-driven research. Jego celem będzie stworzenie niedostępnych obecnie na rynku rozwiązań, stanowiących odpowiedź na potrzeby zdefiniowane przez ARiMR. Jest to kolejny krok we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zmierzających do szybszej realizacji zadań z równoczesnym obniżeniem kosztów funkcjonowania administracji.

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na PIKNIK MLECZNY 2019, który odbędzie się 20 października 2019 r. w godz 10.00 - 18.00 na Targach Lublin, ul. Dworcowa 11, w ramach wyrarzenia "Militaria - Wystawa Historyczna" . Plakat pikniku zamieszczono poniżej.

Przyszłościowy model polskiego gospodarstwa rolnego, wyzwania i szanse dla Polski na globalnych rynkach, technologie IT i ich rola w nowoczesnej produkcji – to wybrane z tematów konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie”. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Global Expo na warszawskim Żeraniu. W pięciu blokach tematycznych wiedzą i doświadczeniem podzieli się ponad 50 prelegentów, w konferencji weźmie udział blisko 1400 profesjonalistów. Lubelska Izba Rolnicza organizuje wyjazd na ww. Konferencję. Do 24.10.2019 r. można zapisywać się telefonicznie na wyjazd pod nr. 81 443 60 71, 81 443 60 70. Wyjazd odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby osób. Rejestracja uczestników Konferencji odbywa się elektronicznie lub telefonicznie. Adresy stron internetowych podan poniżej.

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.