Wojewoda lubelski spotkał się w poniedziałek (20.05.2024 r.) z rolnikami i plantatorami z powiatu opolskiego, którzy ucierpieli w wyniku niedzielnego gradobicia. Krzysztof Komorski był m.in. na plantacjach porzeczek, malin i truskawek, które zostały zniszczone przez opady gradu. Rozmawiał z ich właścicielami o planowanych działaniach i formach pomocy. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Gustaw Jędrejek i Delegaci Powiatu Opolskiego.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 20.05.2024 r. - Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie Gmin Chodel, Opole Lubelskie i Józefów nad Wisłą.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 13.05.2024 r. w sprawie konieczności urealnienia i zmiany stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów nagród na zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na wystawach zwierząt hodowlanych.

W odpowiedzi na stanowisko z III posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 22 lutego 2024 r. >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 14 maja 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Stanowisko KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

16 maja 2024. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek dotyczący szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i objęte ochroną, które zawarto w stanowisku Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej. W pierwszej kolejności resort klimatu i środowiska zaznacza, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich w ramach planowania łowieckiego zarządzają populacjami zwierzyny. W przypadku nadmiernych szkód powodowanych przez zwierzęta łowne istnieje możliwość zakwestionowania ustalonych limitów pozyskania przez organy, które opiniują te plany wójta, burmistrza lub prezydenta miasta a także przedstawicieli właściwej terytorialnie izbyrolniczej.

Informujemy, że w ramach realizacji wieloletnich programów pomocowych, Delegatura Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, opublikowała ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi, skierowane do firm z siedzibą w UE oraz USA.

W tym roku top agrar Polska świętuje 30-lecie swojego istnienia. Oznacza to, że od trzech dekad inspirujemy do rozwoju rolników, a nasi Czytelnicy rok rocznie otrzymują od nas setki stron wypełnione praktycznymi poradami, niezależnymi testami, opiniami i nowymi trendami z branży z kraju i zza granicy.

Polski głos o zmianach w Unii Europejskiej w przededniu polskiej prezydencji – opinia środowiska rolniczego to temat posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dn. 14.05.2024 r. w ramach Narodowej Rady Rozwoju. W spotkaniu, które prowadził Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wzięli udział: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Piotr Ćwik oraz Doradca Prezydenta RP – dr Barbara Fedyszak–Radziejowska. W posiedzeniu uczestniczyło także liczne grono zaproszonych gości: byli to przedstawiciele środowiska rolniczego– w tym Krajowa Rada Izb Rolniczych: Wiktor Szmulewicz, Gustaw Jędrejek, Ryszard Czaicki, władze wojewódzkich izb rolniczych - Delegaci LIR Marcin Hałabis i Paweł Jaruga, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji branżowych oraz indywidualni rolnicy którzy są liderami protestów rolniczych w całej Polsce.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 337), roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do II Edycji Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowanego do ludowych artystów, rękodzielników i rzemieślników z terenu Polski. Celem programu jest wspieranie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez program grantowy dla indywidualnego twórcy ludowego, dający możliwość pracy nad dziełem, co jest ważne zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycjach z nimi związanych, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności.

W dniu 10 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Ryckiego. Posiedzenie prowadził Pan Wojciech Piszczyński - Przewodniczący Rady Powiatowej. W posiedzeniu uczestniczyli:

„Na początku był Twaróg…” – pod takim hasłem odbyło się w niedzielę (12.05) w Lublinie Święto Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa, którego Lubelska Izba Rolnicza była współorganizatorem. W trakcie trwania serowarskiego święta zaprezentowali się serowarzy, lubelskie mleczarnie, a także producenci dodatków do serów. Podczas imprezy było można zobaczyć proces powstawania twarogu, a specjaliści opowiadali o prozdrowotnych właściwościach serów. Dla dzieci przygotowano warsztaty kulinarne, które poprowadzili uczniowie szkoły gastronomicznej w Pszczelej Woli. 

Dnia 8 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Gala Finałowa „ Mleczne Laury” województwa lubelskiego podczas, której zostali nagrodzeni najlepsi hodowcy w regionie w różnych kategoriach. Organizatorem Mlecznej Gali jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM).

W wydarzeniu uczestniczył Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Gustaw Jędrejek oraz Dyrektor Biura LIR – Wojciech Kniaziuk.

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 25 kwietnia 2024 r., przedstawiło informacje, że w ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego na rok 2024 została zaplanowan kwota 1,663 mln zł.

W związku z wystąpieniami Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zakresu pomocy dla producentów zbóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych.

Przedmiotowa pomoc ma na celu zrekompensowanie rolnikom poniesionych strat spowodowanych obniżeniem cen skupu zbóż od początku 2024 r. oraz zmniejszenie nadwyżki zbóż przed tegorocznymi zbiorami. Pomoc ograniczona będzie do gospodarstw poniżej 300 ha.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.