6 lutego w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się spotkanie Ministra Czesława Siekierskiego ze wszystkimi organizacjami rolniczymi. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Gustaw Jędrejek. Rolnicy zaapelowali do ministra rolnictwa o uruchomienie dopłat m.in. do zbóż, rzepaku, mleka i nawozów. Domagają się także czasowego zakazu importu wszystkich towarów rolnych z Ukrainy. - Za miesiąc lub dwa wszystko się zacznie. Cena pszenicy może spaść do 400 zł - alarmują.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i interwencji w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (interwencje ekologiczne, interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszury informacyjne.

W dniu 27 grudnia 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  wraz z Centralnym Ośrodkiem Badania Roślin Uprawnych, Instytutem Zootechniki - Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie oraz 16 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Obecnie w wielu krajach Europy trwają protesty rolników. Protesty mają coraz większy zasięg. Protestują rolnicy w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Włoszech i w Polsce. Sytuacja finansowa w rolnictwie jest bardzo trudna. Gospodarowanie przy niskich dochodach, bardzo wysokich kosztach produkcji i systemach pomocy UE nie gwarantuje już rentowności gospodarstw rolnych.

W dniu 5 lutego 2024 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej w składzie: Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprezes Antoni Skura, członkowie Zarządu Marta Gawron i Marcin Sulowski wraz z Dyrektorem biura LIR Wojciechem Kniaziukiem wzięli udział w spotkaniu na zaproszenie wicewojewody lubelskiego p. Andrzeja Maja. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie, w szczególności importu produktów rolnych i rolno-spożywczych z Ukrainy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia:

- o stwierdzeniu w dn. 6.02.2024 r. 8. ogniska ASF: u 1 padłego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 149 na terenie pól w okolicy miejscowości Stańków  gm. Chełm, powiat chełmski.

W dniu 25.01.2024r. w Starostwie Powiatowym w Kraśniku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej powiatu kraśnickiego. W spotkaniu udział wzięli: delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu kraśnickiego, a także zaproszeni goście: Pan Paweł Kudrel - Starosta Kraśnicki, Pan Andrzej Misztal – Wicestarosta Krąnicki, Pan Wojciech Stępniewski przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku, oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kraśnik Pan Zbigniew Hołaczkiewicz, Pan Kacper Wójcik, Bogdan Fudola. W posiedzeniu Rady Powiatowej uczestniczył także Pan Marcin Sulowski – Członek Zarządu LIR, Pan Wojciech Kniaziuk – Dyrektor Biura LIR.

W dniach 3-4 luty 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 odbyła się XIII Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Organizatorem było Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W trakcie wystawy podkreślano, że jest to święto hodowców i miłośników gołębi oraz drobiu. Na stoiskach wystawienniczych prezentowano okazy jako dorobek pracy hodowlanej.

Lubelska Izba Rolnicza XIII Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego objęła Patronatem honorowym, dofinansowała zakup pucharów i dyplomów, które wręczane były hodowcom w drugim dniu Wystawy.

W kontekście konsultacji interesariuszy Komisji Europejskiej dotyczących danych dotyczących populacji wilków w Europie oraz pogłębionej analizy sytuacji wilka opublikowanej 20 grudnia 2023 roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz organizacje rolnicze z Unii Europejskiej są jednomyślnie przekonane, że obecne problemy hodowli zwierząt gospodarskich związane z rozprzestrzenianiem się wilka nie mogą być rozwiązane wyłącznie za pomocą środków ochrony stada, dlatego też w dniu 1 lutego 2024 r. wystąpiliśmy wspólnym pismem do organów Unii Europejskiej przekazując poniższe postulaty.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje.

„W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów cen interwencyjnych dotyczy wszystkich sektorów rolnych, co do których w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE przewidziany jest skup interwencyjny, tj. pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia i kukurydzy, wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Komisja Europejska zaproponowała 31  stycznia 2024 r. przedłużenie obecnej liberalizacji importu z Ukrainy o rok z dodatkowymi zabezpieczeniami. Chociaż z zadowoleniem przyjęto wprowadzenie mechanizmów, które chroniłyby producentów unijnych przed skutkami rosnącego importu, sześć europejskich organizacji reprezentujących sektory zbóż, nasion oleistych, drobiu, jaj i cukru nie wierzy, że zapewnią one wystarczającą pomoc.

Drugi tydzień ferii dla województwa lubelskiego rozpoczął się dla pięćdziesięciorga dzieci wyjazdem do Zakopanego. Zimowisko potrwa 7 dni do 11 lutego br., a więc do ostatniego dnia ferii. Jak co roku Lubelska Izba Rolnicza przy współudziale Krajowej Rady Izb Rolniczych organizuje wypoczynek dla dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie. W Zakopanem na dzieci czeka szereg atrakcji. Oprócz zaplanowanych wycieczek do Snowlandii, Muzeum Tatrzańskiego, na Wielką Krokiew, czy Krupówki w planach jest wyjazd do Nowego Targu i Wadowic. Park trampolin, Aquapark, piesze wycieczki w góry, gry, zabawy, zawody sportowe, konkursy plastyczne i recytatorskie to kilka z wielu jeszcze przewidzianych atrakcji dla dzieci. Bez względu na pogodę z pewnością zabawa będzie przednia i każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie, a dzieci wypoczęte i zadowolone zakończą ferie zimowe.

Odpowiadając na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 grudnia 2024 r. o uwzględnienie sytuacji rolników gospodarujących na glebach ciężkich i dostosowanie wymogów normy GAEC 6 do specyfiki produkcji rolniczej w szczególnych warunkach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 1 lutego 2024 r. następujące informacje.

Warunkowość, w tym norma GAEC 6, jest to podstawowy, obowiązkowy element płatności, co wynika z przepisów unijnych, tj. rozporządzenia 2021/2115 (1) i państwo członkowskie nie może od niego odstąpić. Mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), w tym warunkowości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi widzi potrzebę wprowadzenia pewnych zmian i uproszczeń w tych obszarach.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej w ramach Targów Rolniczych AGRO PARK w dniu 10.02.2024r. zaprasza na szkolenie „Podatek VAT w rolnictwie”. Szkolenie poprowadzi Pan Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Szkolenie ma charakter otwarty, start szkolenia godz. 10.00 w Sali B1 parter przy hali A.

Po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 31.01.2024 r. w Słupi Wielkiej siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zostało zaopiniowane wpisanie do Krajowego Rejestru 9 odmian ziemniaka: 6  to odmiany jadalne, w tym po 2 odmiany  bardzo wczesne, wczesne i średnio wczesne oraz 3 odmiany skrobiowe wszystkie średnio wczesne.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.