Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Uwaga - trwa sezon migracji dzikiego ptactwa.

Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ten może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. wystąpił 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o zainicjowanie zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych rolnicy kupując kwalifikowany materiał siewny i sadzeniaki wnoszą opłatę na rzecz hodowcy i powinni mieć możliwość przez pewien czas używania materiału siewnego wytworzonego we własnym gospodarstwie na potrzeby własne bez dodatkowej opłaty na rzecz hodowcy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wnioski zgłoszone podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. wystąpił 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka i do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o wprowadzenie zmian w Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Program wapnowania gleb stanowi ogromną pomoc dla rolników w przywracaniu właściwego pH gleby, co sprzyja zarówno jakości upraw rolniczych, jak też środowisku.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. wystąpił 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o interwencję w sprawie bardzo niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną.

Ceny skupu ziemniaków skrobiowych narzucone przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną, są w tym roku niższe niż w 2020 r. i nie rekompensują nawet kosztów produkcji. Warunki umowy zostały narzucone jednostronnie przez zakłady, pomimo sprzeciwu rolników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. zwrócił się 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych konieczne jest wydanie jednoznacznej interpretacji dotyczącej rozgraniczenia działalności zaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności prowadzonej przez rolników w ramach RHD.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku.

3 listopada Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas wystąpienia na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie przedstawił założenia Polskiego Ładu dla polskiej wsi.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z przewodniczącym Agrounii Michałem Kołodziejczakiem.

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminów jesiennego stosowania nawozów – przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada.

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję w sprawie obniżenia opłat dla rzepaku od transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W dniu 28 października 2021 Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka w sprawie wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego.

W dniu 28 października 2021r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kraśniku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Kraśnickiego. Obradom przewodniczył p. Janusz Skrzypek – przewodniczący Rady. W posiedzeniu Rady Powiatowej uczestniczyła p. Joanna Król - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, która omówiła temat odnawialnych źródeł energii, zasad instalacji oraz możliwości dofinansowania do OZE dla rolników. Pan Piotr Ambrozkiewicz zastępca kierownik Biura Powiatowego w Kraśniku przedstawił informacje z bieżącej działalności Biura Powiatowego w Rykach. Na posiedzeniu Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował również p. Janusz Skrzypek – Członek Zarządu LIR, który przedstawił informacje na temat bieżących spraw jakimi w ostatnim czasie zajmował się Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej.

W dniu 27 października 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Ryckiego. Obradom przewodniczył p. Wojciech Piszczyński – przewodniczący Rady. Na posiedzeniu Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował p. Gustaw Jędrejek – Prezes LIR, który przedstawił informacje na temat bieżących spraw jakimi w ostatnim czasie zajmował się Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu Rady Powiatowej uczestniczyła p. Agnieszka Smyk Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz p. Piotr Łysoń kierownik Biura Powiatowego ARiMR. Pani Agnieszka Smyl omówiła główne warunki odnośnie bioasekuracji dotyczące ASF. Natomiast p. Piotr Łysoń przedstawił informacje z bieżącej działalności Biura Powiatowego w Rykach.

W dniu 28 października 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem w sprawie podniesienia stawek dobrostanowych do bydła, świń i owiec.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.