W związku z pismem Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zwrócono uwagę na problemy z dostępem polskich firm hodowlano-nasiennych do nowo zarejestrowanej zaprawy insektycydowej do nasion rzepaku firmy DuPont oraz ponownie wniesiono o przywrócenie możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych w rzepaku, resort rolnictwa poinformował, że Ministerstwo zwróciło się do Spółki DuPont o wyjaśnienia. W odpowiedzi Spółka poinformowała, że z uwagi na późne wydanie zezwolenia nie była w stanie przygotować ilości przedmiotowego środka, która pokryje potencjalne zapotrzebowanie rolników. Przy wyborze partnerów handlowych Spółka zdecydowała się na firmy hodowlane produkujące hybrydowe rzepaku ozimego z największym dostępem do rynku, które ustalone zostały na podstawie badań rynkowych przeprowadzonych w roku 2016 przez firmę Kleffman.

Podczas dwudniowego posiedzenia Rady Ministrów UE, które odbyło sie w dniach 17-18 lipca 2017 r., Polska zgłosiła kilka tematów m.in. obrót nieruchomościami rolnymi w UE – przeciwdziałanie spekulacji i zapewnienie rolnikom dostępu do ziemi, ASF – afrykański pomór świń oraz WPR po 2020 – wspólne deklaracje.

„Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” – podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko.  „To wielki sukces Ministerstwa Środowiska, że Sejm przyjął nowe Prawo wodne. To rzecz, której nie potrafili dokonać nasi poprzednicy z rządu PO – PSL. Przepisy miały być uchwalone już w roku 2015, jednak koalicja PO-PSL nie potrafiła doprowadzić projektu do końca” – podkreślił wiceminister Mariusz Gajda.

Poniżej zamieszczono pismo KRIR do Prezesa Rady Ministrów z dn. 14.07.2017r. w sprawie zaleceń Rady UE do Krajowego Programu Reform Polski.

Dokument PDF (do odczytu)Dokument PDF (do odczytu)

Poniżej zamieszczono informację dla posiadaczy świń odnośnie programu bioasekuracji.

Dokument PDF (do odczytu)

Poniżej zamieszczono odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek z VIII posiedzenia KRIR w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ministrowie odpowiedzialni za rolnictwo w krajach unijnych przyjęli w poniedziałek w Brukseli przepisy dotyczące przyznania Ukrainie kolejnych koncesji handlowych, które mają wesprzeć tamtejszą gospodarkę. Przedstawiciel Polski wstrzymał się od głosu. Jak przekazały źródła dyplomatyczne w Brukseli poza Polską od głosu wstrzymał się też reprezentant Łotwy. Wiceminister rolnictwa RP Ryszard Zarudzki wyjaśnił podczas spotkania w belgijskiej stolicy, że Polska ma obawy związane z presją konkurencyjną na nasze rolnictwo.

W odpowiedzi na wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy (zobacz >>>), resort rolnictwa poinformował, że wielokrotnie sprzeciwiał się wprowadzeniu preferencji handlowych dla Ukrainy w zakresie przywozu zbóż i przetworów zbożowych. Stanowisko to było przedstawiane na forach UE oraz na posiedzeniach Grupy Wyszehradzkiej podkreślając, że Unia Europejska boryka się z nadprodukcją zboża i w tej sytuacji przyznawanie dodatkowych preferencji w handlu zbożami z Ukrainą nie znajduje uzasadnienia.

W tym roku to właśnie województwo lubelskie jest najbardziej dotknięte niedostatkiem wody. Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, straty w plonach zbóż ozimych wyniosą średnio 10, a jarych nawet do 17 procent. Najgorzej jest w okolicach Chełma.

Poniżej zamieszczono mapę tegorocznej suszy sporządzoną przez naukowców z IUNG w Puławach. Na żółto i pomarańczowo zaznaczono te obszary, w których ilość opadów była w tym roku najniższa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Jeszcze w lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie "Wsparcia dla szkolenia doradców", a w sierpniu o udzielenie pomocy na "Transfer wiedzy i działalność informacyjną". W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"; "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" oraz przyznanie "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa".

Zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 lipca 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) . Zgodnie z tym Programem posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze województwa:

Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii podpisanej wczoraj, na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.

Republika Macedonii zniosła zakaz wwozu na swoje terytorium żywych zwierząt, produktów i zwierzęcych produktów ubocznych z drobiu.

Zakaz był wprowadzony w związku z wystąpieniem na terenie Polski wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W dniach 30.11 - 2.12.2017, na terenach Ptak Warsaw Expo, odbędzie się II edycja Centralnych Targów Rolniczych (CTR). Centralnym wydarzeniem podczas targów będzie ekspozycja „Innowacje dla rolnictwa”.

Celem ekspozycji jest umożliwienie rolnikom i producentom zapoznania się z innowacyjnymi technikami i technologiami dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz ich kierunkami rozwoju. Organizatorami ekspozycji są: Ptak Warsaw Expo oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zaproszenie

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Urzędem Miejskim w Ostrowie Lubelskim oraz firmami Halma Investment Company i Ekobudex Sp. z o.o. pragnie serdecznie zaprosić na Forum - Panel dyskusyjny pt:

"Planowanie Gospodarki wodą, głównie deszczową w gminie, mieście, w środowisku naturalnym Człowieka i przyrody, w tym w odniesieniu do zwierząt gospodarskich/hodowlanych".

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.