11 lipca 2017 r. Copa i Cogeca wysłały pismo do posłów do Parlamentu Europejskiego apelując w nim o podjęcie działań przeciwko nakładaniu patentów na rośliny uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, twierdząc, że aktualne wspólnotowe prawo ochrony odmian roślin (CPVR) się sprawdza.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

W dniu 10 lipca b.r. z inicjatywy Lubelskiej Izby Rolniczej w Grabanowie, w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie z rolnikami w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń ASF.

Poniżej zamieszczono pismo Ministerstwa Środowiska dot. udzielania pomocy gospodarstwom dotkniętym klęską przymrozków. Otrzymano je w odpowiedzi na interpelację Posła Jerzego Bieleckiego, w związku z pismem (również zamieszczonym poniżej) Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Piotra Burka z dn. 08-05-2017r. nr L. dz. 1442/2017.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa PDF (do odczytu)

Pismo Posła J. Bieleckiego do Prezesa LIR PDF (do odczytu)

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Agencji Rynku Rolnego będzie prowadzić nabór wnioskówo udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

W terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. prowadzony będzie przez Agencję Rynku Rolnego nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka/świń/owiec. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Konkurs "Agropatent" obejmuje dwie kategorie: podzespoły i maszyny. Pula nagród finansowych wynosi po 20 tys. zł na każdą kategorię.

Kategoria podzespoły:

  • I nagroda o wartości  10 000 zł,
  • II nagroda o wartości  6 000 zł,
  • III nagroda o wartości  4 000 zł.

Kompleskowa Obsługa Firm Sp. z o.o. zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu: "Śladami Steva Jobsa".

Poniżej zamieszczamy wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Wniosek Rady ds. Kobiet PDF (do odczytu)

Resort rolnictwa proponuje budowę ogrodzeń na granicy wschodniej w związku z ASF. Propozycję takiego działania Lubelska Izba Rolnicza przedstawiła w Stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej już w dniu 15 stycznia 2016 roku.

W dniach od 3.07.2017 r. do 5.07.2017 r. Lubelska Izba Rolnicza była organizatorem wyjazdu studyjny na Ukrainę do województwa Lwowskiego. Celem wyjazdu było zwiedzanie gospodarstw rolnych o różnym profilu produkcji, zakładów przetwarzających płody rolne znajdujących się na tych terenach jak również nawiązanie współpracy z Lwowską Izbą Rolniczą, Uniwersytetem Weterynaryjnym we Lwowie oraz władzami Rynku Hurtowego we Lwowie.

Poniżej zamieszczono Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej nr 8 z dn 23.06.2017r. w sprawie zwalczania afrykańskieego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego.

Dokument PDF (do odczytu)

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii, opracował film dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF.

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wnioskówo udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2017r.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.