ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.) przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie, którego celem jest omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz dokumentów aplikacyjnych dotyczących tej pomocy - wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy i wniosku o płatność.

W dniu 13.06.2017r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rad Powiatowych LIR w Biłgoraju i Hrubieszowie w których trakcie odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z udziałem Prezesa LIR Piotra Burka, Wiceprezesa LIR Gustawa Jędrejka oraz Członków Zarządu LIR Bogusława Janocińskiego i Antoniego Szczepaniaka oraz Dyrektora Biura LIR Waldemara Banacha.

Wyjazd studyjny Lubelskiej Izby Rolniczej na „BELAGRO 2017” Międzynarodowe Targi Żywnościowe, Rolnictwa i Ogrodnictwa w Mińsku na Białorusi.

W dniach 5-8 czerwca 2017 r. Lubelska Izba Rolnicza była organizatorem wyjazdu studyjnego na Białoruś, którego głównym celem był udział w 27 edycji targów BELAGRO 2017 w Mińsku - największej w regionie wystawy branży rolnej. W programie organizowanego wyjazdu studyjnego uwzględniono również wizyty w gospodarstwach rolnych i zakładach branży rolno-spożywczej obwodu pińskiego, w tym produkujących ekologiczną żurawinę i borówkę amerykańską. W organizacji wizyty w gospodarstwach rolniczych i zakładach skorzystaliśmy z pomocy Pana Michała Stefanowicza przedstawiciela organizacji rolniczych Obwodu Pińskiego.

Poniżej zamieszczono pismo Pana Andrzeja Antoniego Koniecznego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Dokument PDF (do odczytu)

Poniżej zamieszczono rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii Białej Podlaskiej z dn. 9.06.2017r. w sprawie afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego.

Rozporządzenie PDF (do odczytu)

W 2017 roku w ramach pakietu rozwiązań dla gospodarki cyrkularnej Komisja Europejska zamierza uregulować problem zawartości kadmu w złożach fosforanu i zmniejszyć normy udziału kadmu. Komisja Europejska proponuje limity – 60 mg Cd/kg P2O5, z późniejszym obniżeniem do 40 mg, a nawet 20 mg Cd/kg P2O5.

Szkodliwość kadmu w glebach uprawnych jest kwestią, którą powinno się zająć, jednak regulacje te powinny mieć silne uzasadnienie naukowe, a nie tylko polityczne i ekologiczne, a przecież pomimo licznych badań, KE nadal nie przedstawiła żadnych pomiarów wykazujących, że limit 60 mg jest niezbędny do ochrony zdrowia.

25 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 7 czerwca 2017 r.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Być może łagodna zima sprzyjała rozwojowi kleszczy, ale właśnie apogeum ich działania przypada na miesiące od maja do sierpnia. Samica kleszcza jest bowiem bardzo płodna: składa do kilku tysięcy jaj. Podczas przeobrażenia nie wszystkie młode insekty przezywają, gdyż nie znajdują żywicieli. Te, którym to się udało, potrafią być prawdziwą zmorą również dla człowieka. Kleszcze w zależności od stadium wspinają się na trawy, zioła, zarośla na wysokość od 20-30 cm do nawet 1,5 m.

Będą zmiany we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

W ramach tzw. pakietu Hogana, zgodnie z rozporządzeniem KE 2016/1613 Polska otrzymała do rozdysponowania ok. 100 mln zł a dokładnie: 22 670 129 euro. Unijne wymogi zakładały przeznaczenie tych środków na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują co najmniej jedno z nw. działań;

Odpowiadając na wniosek z VI Posiedzenia KRIR skierowany do Premier Beaty Szydło (pismo KRIR) o spowodowanie zmniejszenia populacji wilka w Polsce oraz określenie przez Ministra Środowiska takiej liczebności populacji, aby nie zagrażały one prowadzeniu gospodarstw rolnych i samym rolnikom i mieszkańcom wsi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał następującą odpwiedź:

W dniu 6 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przesłała uwagi do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (pismo do pobrania >>>). 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej - Piotr Burek był jednym z gości obchodów związanych z 90. jubileuszem przywrócenia obchodów Święta Ludowego w Polsce, które odbyły się dn. 5.06.2017r. w resorcie MRiRW.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.