Lubelska Grupa Operacyjna EPI-AGRI "Lubelska innowacja w uprawie i przetwórstwie rzepaku"

W dniu 9 maja br. w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie odbyło się inauguracyjne spotkanie członków Grupy Operacyjnej EPI-AGRI, w skład której swój akces uczestnictwa zgłosiła również Lubelska Izba Rolnicza. W spotkaniu, na którym omówione zostały zasady współpracy członków grupy ze strony LIR uczestniczyli Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes LIR oraz Waldemar Banach – Dyrektor Biura LIR.

W dniu 8 maja 2017 roku powstała Lubelska Grupa Operacyjna EPI-AGRI, lubelska innowacja w uprawie i przetwórstwie rzepaku. W składzie Grupy Operacyjnej znalazła się Lubelska Izba Rolnicza.

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie od wielu lat badania nad uprawą, zbiorem i przechowywaniem rzepaku zaowocowały zgromadzeniem olbrzymiej wiedzy i nowoczesnych technologicznych rozwiązań dających możliwość pozyskiwania oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych.

W związku z informacją przekazaną przez Komisarza UE ds. Rolnictwa Phila Hogana dotyczącą zgody Komisji Europejskiej na indywidualną decyzję państwa członkowskiego o możliwości przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z 15 maja na 15 czerwca, która wynika z oczekiwań wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w dniu 8 maja 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi - na wniosek rolników - o wydłużenie w naszym kraju terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie co najmniej do końca maja br.

W odpowiedzi na wniosek z VII posiedzenia KRIR przekazanym przy piśmie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt w zakresie wprowadzenia możliwości wyboru przez rolnika stosowania znakowania świń również przez tatuaże, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w piśmie z dnia 20 kwietnia 2017 r., że rozpoczęło proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w którym będzie przedstawiona propozycja takiej możliwości. Ministerstwo jednocześnie poinformowało, że w ramach planowanych konsultacji społecznych ww. projekt będzie przedłożony Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Poniżej zamieszczono oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Gogacza na 40. posiedzeniu Senatu w dniu 27 kwietnia  2017 r. w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach polowych.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt "Szansa na aktywizację". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników w wieku 30 lat i więcej, z obszaru województwa lubelskiego.

Zgłoszenia można składać do 15 MAJA 2017 R. w biurze projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia przyjmowane są również w sobotę: 13.05.2017  (13.05 Biuro pracuje godzinach 8:00-16:00). Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Biuro Lubelskiej Izby Rolniczej pragnie serdecznie zaprosić na:

Piknik Wieprzowy, który odbędzię się w Józefowie nad Wisłą, 14 maja 2007r. w godz. 11:00 - 17:00 w czasie Święta Sadów.

Program imprez Piknik Wieprzowy oraz Święto Sadów zostały zamieszczone poniżej.

Austriacka Izba Gospodarcza wraz z firmami austriackimi w ramach współpracy międzynarodowej poszukuje dostawców kozłka lekarskiego (korzenia waleriany) i chciałaby nawiązać kontakt bezpośrednio z producentami ew. gospodarstwami rolnymi, które uprawiają to zioło.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że jedyną oficjalną aplikacją umożliwiającą złożenie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 jest aplikacja e-Wniosek dostępna pod adresem interop.doplaty.gov.pl/ewniosek.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 21 kwietnia 2017 r. do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, Ministerstwo Finansów informuje, że "rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów."

Przebieg warunków pogodowych w 2017r. niekorzystnie wpływa na wegetację wielu upraw rolniczych. Występowanie niskich temperatur może powodować szkody w plonowaniu roślin. W związku z tym prosimy o dokonanie oceny stanu upraw i bieżące informowanie Lubelski Urząd Wojewódzki o wyrządzonych szkodach wiosennymi przymrozkami.

W związku ze stanowiskiem Zarządu Lubleskiej Izby Rolniczej z dn. 13 stycznia 2017r. w sprawie skrócenia wymaganego okresu praktyki na stanowisku ubojowym w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do gospodarczego uboju zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianami przepisów w prawie dot. uboju gospodarczego. 

W związku z przedstawieniem przez MRiRW do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił pismem z dnia 26.04.2017 r. o pozostawienie możliwości udziału w mechanizmie wycofywania owoców z rynku również rolnikom indywidualnym.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.