Pismo MRiRW odpowiadające na opinię Zarządu KRIR do projektu ws. zmiany liczby punktów przypisanej do stwierdzonej niezgodności. 

pobierz dokument

System zostanie usprawniony, wnioski dla rolników będą prostsze, a w Lublinie powstanie departament informatyczny, który da pracę 60 ludziom – zapowiada Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uszczelnienie systemu rejestracji zwierząt koniowatych m.in. koni i osłów, w tym zwiększenie kontroli nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju - zakłada nowela ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, którą w czwartek bez żadnych poprawek przyjął Senat.

W dniu 6 kwietnia 2016 odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 stycznia 2016 roku pismem znak KRIR/AP/W/165/2016 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie powodują bobry na obszarach wiejskich.

6 kwietnia w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej odbyła się Rada Powiatowa Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Świdnickiego. Oprócz delegatów zostali zaproszenie goście w postaci delegacji z Biura Powiatowego ARiMR w Świdniku i Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Piotr Burek.  Celem spotkania było omówienie zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz wypełniania wniosków w kampanii 2016. Poruszony został także temat opóźnień związanych wypłatą płatności obszarowych za rok 2015. Omówiony został także przyjęty przez sejm projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa. Na koniec Prezes LIR Piotr Burek szczegółowo omówił tematykę podejmowanych działań i wystosowanych stanowisk przez Lubelską Izbę Rolniczą od początku roku 2016.

Prezydent Andrzej Duda otworzył dziś debatę w ramach Narodowej Rady Rozwoju, poświęconą rolnictwu.

– Budujmy w kraju system silnego rolnictwa, nad którym państwo sprawuje jednocześnie silną opiekę – powiedział Andrzej Duda, prezydent RP otwierając debatę „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”, zorganizowanej dziś  w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wprowadzenie do debaty wygłosiła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, koordynator sekcji wsi i rolnictwa w NRR.

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 marca br., znak: KRIRlMRlW/311/2016 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał poniższe informacje na ten temat.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Wprowadzone do ustawy rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywanie środków przeznaczonych na finansowanie – z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy – przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do 29 kwietnia można składać uzupełnienia do wniosków złożonych w ubiegłym roku na „Modernizacje gospodarstw rolnych” – również w sytuacji, gdy minął już termin dostarczenia poprawek wyznaczony w piśmie z ARiMR.

Po 1 maja br. Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych - przewiduje projekt noweli ustawy o lasach przyjęty we wtorek przez rząd. Rozwiązanie to ma ochronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem.

Minister Krzysztof Jurgiel poinformował, że spotkał się z premier Beatą Szydło, aby omówić sytuację w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Ustalono, że zostaną przygotowane działania wspierające rozwój hodowli koni czystej krwi arabskiej i innych koni w Polsce.

W związku ze śmiercią trzeciej klaczy, w tym drugiej należącej do tego samego właściciela, Dyrekcja stadniny koni w Janowie Podlaskim wystąpiła do Prokuratury Okręgowej w Lublinie o pilne wszczęcie śledztwa.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o rozpoczęciu prac dotyczących określenia potrzeb producentów trzody chlewnej w kontekście ewentualnej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mającej na celu umożliwienie wsparcia gospodarstw, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na inwestycje przyczyniające się do zapobiegania wprowadzenia ASF do gospodarstw objętych strefą bioasekuracji.

 

Do 30 czerwca gotowy będzie projekt ustawy o Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności; do końca roku przepisy mogłyby zostać uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta - poinformował szef zespołu ds. reformy systemu bezpieczeństwa żywności przy resorcie rolnictwa Andrzej Chodkowski.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.