W związku z niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski, planowane jest wprowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstrzału sanitarnego dzików, które stanowią potencjalny rezerwuar tej choroby. Odstrzał taki ma być wykonany w pasie o szerokości ok. 50 km od granicy obszaru objętego ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzdłuż wschodniej granicy państwa.

W nawiązaniu do korespondencji z resortem finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT unijnej pomocy finansowej udzielanej na podstawie przepisów UE ustanawiających tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, 25 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Finansów zwracając uwagę na pewien fakt, dzięki któremu sadownicy mogliby być zwolnieni z obowiązku zapłaty VAT.

Zakończyła się szósta edycja Targów Polagra-Premiery, która w dniach 21-24 stycznia 2016 roku odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.

MRiRW poinformowało, że w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Na konferencji prasowej w dniu 21 stycznia 2016 r. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przekazał informacje o opracowanym w resorcie harmonogramie wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o stanie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2015.

W dniu 22 stycznia br. w Woli Dużej k/Bilgoraja odbyło wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Biłgoraju i Hrubieszowie Z ramienia Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej udział wzięli Piotr Burek - Prezes LIR, Gustaw Jędrejek Wiceprezes LIR i Marcin Sulowski Członek Zarządu LIR, a także Waldemar Banach Dyrektor Biura LIR oraz zaproszeni goście: Marek Somojłowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, Anna Kowalczyk–Szot -. kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR OT w Lublinie, Marzena Lewandowska Dyrektor TUW w Lublinie, Kazimierz Peterak z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Biłgoraju, Stefan Krauz - Kierownik ZDR LODR w Biłgoraju, Jerzy Kotuła – firma Profesjonal Sp.zo.o. w Adamowie Sławomir Wojtyna – Biuro Rachunkowe w Zamościu, a także ksiądz Józef Bednarski – Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu odbyło wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu wzięli udział Piotr Burek - Prezes LIR i Waldemar Banach Dyrektor Biura LIR a także zaproszeni goście z rektorem prof. Waldemarem Martynem, który przedstawił historię powstania uczelni, jej osiągnięcia i wagę dla regionu zamojskiego.

Resort rolnictwa przygotował przepisy, które pozwolą na wyeliminowanie problemu bezprawnego zajmowania państwowych gruntów przez osoby chcące uzyskać do nich dopłaty bezpośrednie - poinformował PAP wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

olskie produkty mleczarskie mogą być eksportowane do Indonezji, konina na rynek japoński, a drób i produkty mleczarskie na Kubę - to nowe rynki zbytu, który zostały otwarte w ostatnich dniach dla polskiej żywności.
Podczas piątkowego spotkania ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami krajów ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, którego członkami jest kilkanaście państw) oraz branżą mleczarską, ambasador Indonezji Peter F. Gontha poinformował o zatwierdzeniu polskich zakładów mleczarskich do eksportu ich produkcji na rynek Indonezji.

Negocjowana między UE a USA umowa o powołaniu strefy wolnego handlu może negatywnie wpłynąć na życie na wsi w Polsce i Europie, małe i średnie gospodarstwa rodzinne mogą nie sprostać konkurencji wielkoobszarowego rolnictwa z USA - ocenili eksperci uczestniczący w debacie o TTIP.

Kolejna część płatności bezpośrednich dla rolników za 2015 r. w wysokości ok 3,5 mld zł, zostanie wypłacona w styczniu - poinformował w czwartek wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Zaprezentował też harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014 - 2020. Jak dodał Zarudzki, ogółem na koniec grudnia ub. roku wypłacono rolnikom 2,933 mld zł, co stanowiło ok. 20,24 proc. wszystkich środków na płatności bezpośrednie za 2015 r. - łącznie ok. 14,49 mld zł.

Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszym tygodniu realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (od 4 do 8 stycznia  br.), największe ilości mięsa w magazynach zgromadziły Hiszpania i Niemcy. Wszystkie państwa członkowskie UE zdołały w tym okresie wprowadzić do magazynów ponad 46,3 tys. ton wieprzowiny. Ze wszystkich produktów, w odniesieniu do których przyznawane są dopłaty, zgromadzono najwięcej nóg bez kości (53,3% całości przechowywanego mięsa), tłuszczu (11,3%) i szynek (8%). Dopłaty do  prywatnego przechowywania wieprzowiny zostały przyznane na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2334 z dn. 14 grudnia 2015 r. Tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku ma na celu przywrócenie równowagi rynkowej w UE i wzrost cen.

FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts

W dniu 19.01.16r. odbyło się posiedzenie RP LIR Powiatu Chełmskiego. W posiedzeniu RP wzięli udział Pan Piotr Burek- Prezes LIR, Pan Gusław Jędrejek- Wiceprezes LIR, Pan Bogdan Janociński – Członek Zarządu LIR, Pan Waldemar Banach - Dyrektor Biura LIR, którzy przedstawili informacje z prac Zarządu i Biura LIR.

Według danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek), stan zapasów jabłek w unijnych magazynach (na dzień 1 grudnia 2015 r.) wynosił ok. 5 mln ton i był o 1,4% niższy w porównaniu z zeszłorocznym rekordem w wysokości 5,12 mln ton. W grudniu ub.r. największe ilości jabłek przechowywano w Polsce –1,5 mln ton oraz we Włoszech –1,49 mln ton.

W poniedziałek 18 stycznia 2016 r. Waldemar Humięcki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał Zarządzenie w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę. Zgodnie z zarządzeniem podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.