Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 337) i art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2461).

22 lutego 2023 r. w Parzniewie odbyło się Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięli: Krzysztof Ciecióra – Sekretarz Stanu w MRiRW, Jacek Malicki – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR oraz przewodniczący ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy „BŻiZZ”lek. wet. Maciej Olechowski. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Gustaw Jędrejek i Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła.

W ministerstwie odbyło się spotkanie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Rozmowy koncentrowały się wokół spraw dotyczących eksportu ukraińskiego zboża, sektora trzody chlewnej, dzierżaw ziemi i systemu oddłużeniowego.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z przyjemnością informuje, że uruchomiło na swojej stronie internetowej - Portal Rolnika - miejsce w którym można zapoznać się z ciekawymi artykułami poświęconymi rolnictwu oraz z informacjami o ofercie ubezpieczeniowej.

https://tuw.pl/portal-rolnika/

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

W dniu 24.02.2023r. w Zamościu odbyło posiedzenie Rady Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował Gustaw Jędrejek – Prezes Zarządu LIR i Antoni Skura – Wiceprezes Zarządu LIR. Wśród zaproszonych gości udział wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, instytucji państwowych i samorządowych a także organizacji pozarządowych działających w województwie lubelskim w obszarze rolnictwa oraz firm działających w sferze okołorolniczej tj. Jerzy Chróścikowski Senator RP, Sławomir Zawiślak - Poseł na Sejm RP, Starosta Zamojski – Stanisław Grześko, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie – Krzysztof Gałaszkiewicz, Kierownik KRUS PT w Zamościu - Janusz Nawój a także przedstawiciele Małopolskiej Hodowli Roślin.

Koszty Polski spowodowane udostępnieniem tranzytowych korytarzy solidarnościowych dla eksportu ukraińskiego zboża drogą lądową, a także postulaty dotyczące pomocy dla europejskich producentów rolnych oraz udrożnienia eksportu ukraińskich płodów rolnych to najważniejsze tematy, które poruszył podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra na XXXV Konferencji Europy Karpat w Krasiczynie.

O niestabilności na rynkach rolnych w obliczu wojny w Ukrainie i pomocy dla rolników, sytuacji na rynku trzody chlewnej, rozwiązaniu problemu braku zapłaty rolnikom za produkty rolne oraz ewentualnej pomocy dla podmiotów skupowych była mowa na IX Kongresie Rolnictwa RP, który odbył się wczoraj w Warszawie. Wziął w nim udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

24 lutego br. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się uroczyste podsumowanie XXVIII Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W wydarzeniu uczestniczyli: Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW Anna Radecka, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jacek Adamczuk, Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Prewencji i Rehabilitacji Renata Beger oraz laureaci.

W dniu 21 lutego 2023r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Łukowskiego.

W dniu 21.02.2023r w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Biłgoraju. W spotkaniu udział wzięli: delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu biłgorajskiego a także zaproszeni goście: Starosta Biłgorajski – Andrzej Szarlip, Z ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Biłgoraju – Tadeusz Kraczek, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Barbara Wróbel, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju – Tomasz Bury, Kierownik PT KRUS w Biłgoraju – Jan Rój, a także Przedstawiciele Małopolskiej Hodowli Roślin w Zamościu, natomiast z ramienia Zarządu LIR uczestniczył w posiedzeniu Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej – Adam Bojarski.

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa ta zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

W myśl znowelizowanych przepisów od dnia 1 marca 2023 r. emerytura  podstawowa podwyższona zostanie do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł), co spowoduje znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

W dniu 21 lutego 2023 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, informując co następuje:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W dniach 14-17 lutego 2023 r. w Ustroniu odbyło się Polsko-Węgierskie Seminarium Naukowe w ramach XV Szkoły Zimowej im. prof. Mariana Różyckiego pt. „Wieprzowina najwyższej jakości – charakterystyka, identyfikacja, wiarygodność”. Podczas wydarzenia KOWR zaprezentował pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.