Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

W najbliższą sobotę 1 grudnia w godz. 9 - 14 we wszystkich Biurach Powiatowych ARiMR odbędą się konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich.

W dniach od 21.11.2018 r. do 23.11.2018 r. Lubelska Izba Rolnicza była organizatorem wyjazdu studyjnego do Obwodu Lwowskiego na Ukrainę. Celem wyjazdu był udział w III Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „Euro-AGRO” we Lwowie.Zakres tematyczny wyjazdu obejmował zapoznanie uczestników ze strukturą i potencjałem ukraińskich gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw ściśle związanych z branżą rolną. Program wyjazdu dodatkowo obejmował zwiedzanie gospodarstw rolnych o zróżnicowanym profilu produkcji, a także przedsiębiorstw związanych z przetwarzaniem płodów rolnych.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ujednolicenia i dostosowania przepisów prawnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej dotyczącej rejestracji i dopuszczania do stosowania środków ochrony roślin.

W dniu 23 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików, w którym określa się:

Po raz kolejny została zorganizowana akcja wymiany osłon wałków przekaźnika mocy. Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 26 listopada 2018r. na Placu Targowiska w Gminie Łomazy (powiat bialski). Akcja wymiany osłon była zorganizowana przy współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Lubelską Izbą Rolniczą. W ramach umowy koszt nowej osłony oraz usługa jej wymiany zostały pokryte w 50% przez KRUS i 25% przez Lubelską Izbę Rolniczą. Rolnik za jedną osłonę płacił 20 zł, co stanowiło 25 % kosztów osłony i jej montażu.

W dniach 26 – 27 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych wchodzących w skład „Porozumienia Izb Rolniczych Polski południowo-wschodniej”. Porozumienie skupia trzecią część wszystkich Izb Rolniczych w kraju (Lubelska, Podkarpacka, Świętokrzyska, Małopolska, Śląska, Opolska). Gospodarzem spotkania była Śląska Izba Rolnicza, a dokładniej powiat bielski. Spotkanie odbyło się w Szczyrku. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: Gustaw Jędrejek – Wiceprezes LIR, Janusz Skrzypek – Delegat do KRiR, Grzegorz Pszczoła – delegat Puławskiej Rady Powiatowej LIR, Waldemar Polkowski – delegat Włodawskiej Rady Powiatowej LIR oraz Radosław Zaleski – pracownik biura LIR.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce - Notowania cen w dniu 23 listopada 2018 r.

W dniu 23 listopada 2018r. odbył się Finał X - ego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”. Gospodarzami tegorocznego finału był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

Organizatorem konkursu była Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim przy współpracy z: PT KRUS w Białej Podlaskiej, Państwową Inspekcją Pracy Inspektorat Okręgowy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej, Lubelską Izbą Rolniczą oraz Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Lubelska Izba Rolnicza informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim organizuje szkolenie dotyczące uboju  zwierząt na użytek własny.

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat lub więcej (pismo do pobrania >>>), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje co nastepuje:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA), rolnicy (domownicy rolnika) nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego. E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostanie przekazane do systemu informatycznego KRUS i Kasa rozpatrzy w oparciu o to zaświadczenie prawo do zasiłku chorobowego.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowane zostały wyniki prac nad nową delimitacją ONW i przedyskutowano sposób jej wdrożenia w Polsce.Spotkanie zostało zorganizowane 16 listopada br., otworzył je i uczestników powitał podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Marszałkowskich i merytorycznych departamentów MRiRW.

Chcę by na wsi był jeden głos rolniczy – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczynając swoje wystąpienie na III Forum Rolników i Agrobiznesu.

Minister podkreślił potrzebę ścisłej współpracy z reprezentantami świata rolniczego. W tym kontekście wskazał  na słabość organizacji rolniczych i brak współpracy pomiędzy nimi.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 19.11.2018 r. w sprawie aktualnego zakresu podejmowanych działań w celu zwalczania ASF.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.