Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskały informację, że ok. 1 tys. loginów i haseł użytkowników systemów informatycznych ARiMR jest dostępnych w sieci Darknet. Do wycieku danych nie doszło z przyczyn ARiMR. Przyczyną może być kompilacja tzw. “stealer logów”, czyli zestawu danych pochodzących z komputerów prywatnych Beneficjentów, które mogły zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem (stealerem) wykradającym wpisywane przez Beneficjentów hasła lub hasła zapisane wprzeglądarkach w trakcie korzystania z portali internetowych.

Od 1 do 29 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 16 stycznia 2024 r. na Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28.12.2023 r. na wniosek Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyspieszenia wypłat środków finansowych dla rolników deklarujących praktyki w ramach ekoschematów w swoich gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi przekazało następujące wyjaśnienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 29.01.2024 r. w sprawie przyznania od 2024 r. płatności dla koni w ramach wsparcia dochodów związanych z produkcją zwierzęcą.

Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Odnosząc się do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia blokady cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 26 stycznia 2024 r. następujące stanowisko:

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 29.01.2024 r. w sprawie zamiaru zniesienia zakazu importu produktów rolnych i artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy.

W dniu 24 styczna 2024r. na terenie powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i hrubieszowskiego w godz. od 12.00 do 14.00 odbyły się protesty rolników, wyrażające niezadowolenie z obecnie panującej sytuacji w rolnictwie. Protest miał spokojny przebieg i polegał na czasowym blokowaniu przejść dla pieszych oraz spowolniony przejazd ciągnikami rolniczymi po wcześniej wyznaczonych trasach. Protestujących rolników w Zamościu i Hrubieszowie odwiedził Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii, Andrzej Maj – Wicewojewoda Lubelski.

Termin stosowania nawozów zawierających w składzie azot jest ważnym czynnikiem decydującym zarówno o wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, jak również ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku, w tym w wodach.

Lubelska Izba Rolnicza organizuje nabór na kurs INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN w zakresie podstawowym (2-dniowy). Zajęcia będą prowadzone w Oddziale Zamiejscowym Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie ul. Graniczna 35, 22-100 Chełm w dniach 5-6 lutego 2024 r. w godz. 9.00-15.00.

 Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zapisy pod numerem tel. /81/ 443 60 71.

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 grudnia 2023 r., o wprowadzenie jednolitej wysokości dopłat dla producentów kukurydzy w całym kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało pismem z 23 stycznia 2024 r., iż pomoc dla producentów kukurydzy w wysokości 500-1000zł/ha, w zależności od województwa, ma na celu częściowe zrekompensowanie strat wynikających ze zwiększonych nakładów poniesionych przez rolników.

W dniu 25.01.2024r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Zamościu. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu. W spotkaniu udział wzięli: delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu zamojskiego a także zaproszeni goście: Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu – Pani Joanna Palikot oraz Pani Joanna Obszańska, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zamościu - Pani Adriana Sędłak, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Pan Jacek Małys, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Zamościu - Pan Mariusz Kossakowski, przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie - Pani Magdalena Pałka.

26 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wyczerpywaniem się limitu pomocy de minimis, czego skutkiem jest m.in. zawieszenie Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie o podjęcie starań o zwiększenie limitu pomocy de minimis na poziomie kraju i dla poszczególnych gospodarstw.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie dyskusji nad możliwością zmiany metodyki zbierania danych i wyliczania wskaźnika przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Wskaźnik ogłoszony 21 września 2023 r. przez GUS jest o 2 200 zł wyższy niż w poprzednim roku i wynosi 5 549 zł.  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.