Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wypracowanie w możliwie krótkim czasie mechanizmów interwencji na rynku nawozów w tym i w przyszłym roku oraz wykrycia ewentualnych zmów cenowych odnośnie nawozów azotowych, potasowych i wieloskładnikowych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie zwrócił się do Pana Premiera w sprawie problemu z prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji, który uniemożliwia złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji  do Prezesa najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych w polsce. Zarząd KRIR wystąpił również do Prezesa Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie są stosowane praktyki ograniczające konkurencję.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka, realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wziął udział w konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” w podwarszawskiej Jachrance. Przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wskazał też obszary polskiego rolnictwa, przed którymi jest najwięcej pracy i najwięcej wyzwań. W konferencji wziął również udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

W Warszawie, 27 października br., odbył się II Kongres Produkcji Podstawowej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji KOWR Anna Mączka.

Dyrektor Generalny KOWR na mocy ustawy z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 30 października br. przejmuje od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązki organu prowadzącego rejestry.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 14 listopada 2022 r.

Informujemy, że w dnia 31 października br. Biura LIR w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu będą nieczynne.

Lubelska Izba Rolnicza we współpracy z redakcją Top Agrar Polska zorganizowała konferencję pn. „Skutki nowej Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego dla gospodarstw rolnych na Lubelszczyźnie” w dn. 26.10.2022 r. na terenie Targów Lublin. Z ramienia Zarządu LIR brali udział: Wiceprezes Antoni Skura, Członkowie Zarządu: Adam Bojarski i Roman Chudzik oraz Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych Grzegorz Pszczoła.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW z dn. 21.10.2022 r. na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 i 24 sierpnia br. w sprawie koniecznej interwencji związanej z zaprzestaniem produkcji nawozów azotowych.

Odpowiedź MRIRW >>

W rocznicę objęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wicepremier Henryk Kowalczyk podsumował podejmowane w tym czasie działania.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył dziś w konferencji naukowej „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”.

W trakcie konferencji naukowcy przedstawili wyniki badań dotyczących marnowania żywności w Polsce oraz pokazali narzędzia pomocne w walce z tym zjawiskiem. Prelegenci zaprezentowali także obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie i podzielili się dobrymi praktykami.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o uwzględnienie w planach kontroli prowadzonych przez te instytucje systemu sprzedaży nawozów mineralnych Grupy Azoty i Grupy Orlen w ramach umów dystrybucyjnych, rejonizacji sprzedaży i sprzedaży poza umowami dystrybucyjnymi. Obserwowane ostatnio drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych oraz przerwy w produkcji i dostawach niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Skutkiem tak rozchwianego rynku może być drastyczny spadek polonów i w konsekwencji brak samowystarczalności żywnościowej Polski.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.