W związku z odrzuceniem przez Parlament Europejski w dniu 22 listopada 2023 r. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 (SUR) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 stycznia 2024 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, jakie będą konsekwencje tego faktu dla polskich rolników.

W związku z otrzymanym do konsultacji poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (dalej FOR), 25 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozytywnie zaopiniował poselską propozycję włączenia spółdzielni rolników oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych do beneficjentów ustawy o FOR, co ma umożliwić tym podmiotom wnioskowanie do KOWR o przyznanie rekompensaty w przypadku braku zapłaty za sprzedane produkty.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej składa podziękowania za zaangażowanie rolników oraz tak liczny udział w protestach przeciwko założeniom Zielonego Ładu oraz importowi produktów rolnych z Ukrainy.

Poniżej relacja ze strajków w poszczególnych powiatach naszego województwa.

25 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. zamierzeń resortu rolnictwa w X kadencji Sejmu. W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Wypowiedź Prezesa LIR od 14.44. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 25.01.2024 >>

23 stycznia 2024 roku w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) , który składa się z 26 członków reprezentujących instytucje jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa min. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające  na rzecz rolnictwa. Członkami PDO są także delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym PDO w województwie lubelskim jest dr inż. Piotr Pszczółkowski. W posiedzeniu brał udział Prezes LIR Gustaw Jędrejek.

Poniżej zamieszczono link do wywiadu z Prezesem Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawem Jędrejkiem w programie Gość Radia Lublin z dn. 25.01.2024r.

Zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia od 25 stycznia 2024 r. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Poniżej zamieszczono link do wywiadu z Prezesem Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawem Jędrejkiem w programie Gość Panoramy TVP3 Lublin.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

W związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 Kasa informuje, że jak co roku  obliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych 
do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Komunikat Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie protestu rolników w dniu 24 stycznia 2024 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych rolników Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej informuje, że osoby zainteresowane czynnym udziałem w proteście mają możliwość lokalnie zgłosić organizację zgromadzenia w procedurze uproszczonej przy użyciu zamieszczonego formularza (link poniżej) złożonego do Urzędu Gminy zgodnie z lokalizacją planowanego zgromadzenia.

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska prowadzi aktualnie czwarte, coroczne badanie służące ocenie skuteczności środków mających na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, która w Polsce wdrożona została w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Jak podaje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej  - Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Ministerstwo finansów zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i wskaże nowy termin wdrożenia systemu. 

Od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wydłużamy, do 5 lutego 2024 r., termin na określenie w systemie IRZ przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

W odpowiedzi na pismo KRIR skierowane do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen >>>, Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał następujące wyjasnienia w sprawie wprowadzenia odstępstwa od normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 6, 7 i 8 (GAEC 6, 7 i 8) w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

"Odnotowaliśmy obawy leżące u podstaw tego wniosku, jednak kontekst, w którym przyznano odstępstwa od normy GAEC 7 i 8 w ubiegłym roku, jest obecnie inny, zarówno pod względem sytuacji na rynku, jak i pod względem kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.