Zimowisko 2018

Integrowana Produkcja Rolna

Wzory wniosku i oświadczenia do złożenia w LIR w związku z ustawa o obrocie ziemią rolną.

PROSIMY WYPEŁNIAĆ WNIOSKI CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI!

WNIOSKI NIEWYRAZNE, NIECZYTELNE, NIEJEDNOZNACZNE MOGĄ POZOSTAĆ NIAZAOPINIOWANE.

Wniosek: wersja edytowalna ; wersja do druku PDF

Oświadczenie: wersja edytowalna ; wersja do druku PDF

Opinia: wersja edytowalna ; wersja do druku PDF

Lista podmiotów skopujących - rośliny energetyczne

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin Dz.U.03.137.1300

Prawno organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania spółek wodnych

Dokumenty dla Delegatów