WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Termin wyborów: 28.07.2019 r.

Ulotka wyborcza PDF >>

Plakat PDF >>

Uchwała wyborcza KRIR / Terminarz wyborczy PDF >>

Uchwała wyborcza KRIR / Tryb przeprowadzania wyborów PDF >>

Informacja RODO >>


Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Wojewódzkiej: 12.04.2019 r. do godz. 12.00.

 

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO. Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Lubelskiej Izby Rolniczej, Lublin ul. Pogodna 50A/2 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>

Oświadczenie do celów podatkowych >>


 

Uzupełniający nabór na kandydatów do Komisji Okręgowych Lubelskiej Izby Rolniczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych

W związku z brakiem zgłoszeń lub niewstarczająca liczbą zgłoszeń w części Okręgowych Komisji Wyborczych do przeprowadenia wyborów do izb rolniczych Lubelska Izba Rolnicza ogłasza uzupełniający nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków Komisji Okręgowych w następujących Okręgowych Komisjach Wyborczych:

Frampol – gmina

Potok Górny – gmina

Tarnogród – gmina

Turobin – gmina

Tereszpol – gmina

Dubienka – gmina

Leśniowice – gmina

Rejowiec Fabryczny – gmina

Siedliszcze – gmina

Horodło – gmina

Janów Lubelski – miasto i gmina

Batorz – gmina

Stanin – gmina

Świdnik – miasto i gmina

Radzyń Podlaski – miasto

Godziszów – gmina

Łęczna – miasto i gmina

Puchaczów – gmina

Łuków – gmina

Krasnystaw – miasto

Krasnystaw – gmina

Józefów – gmina

 

Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania).

Członków komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów wojewódzka komisja wyborcza. W komisji wojewódzkiej, obwodowej, okręgowej nie mogą zasiadać kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

 • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
 • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
 • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>

 

Termin dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych: 10.06.2019 r. do godz. 10.00.

Wymagane dokumenty prosimy składać  do Biura Lubelskiej Izby Rolniczej (ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin) lub wysyłać pocztą. Liczy się data i godzina wpływu dokumentów.


Wykaz okręgów i lokali wyborczych - Załącznik do uchwały Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej nr 47/V/2019 z dnia 29.05.2019r.

Wykaz lokali wyborczych PDF >>

Wykaz okręgów wyborczych >>


 

Wojewódzka Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Rolniczej w składzie:

 1. Abramiuk Krzysztof
 2. Barszcz Tadeusz
 3. Frącek Dorota
 4. Gryglicki Wiesław Mariusz
 5. Klepka Tadeusz
 6. Pętek Wojciech
 7. Sowa Sławomir
 8. Stasiak Andrzej
 9. Stępień Jan
 10. Wnuczek Marek
 11. Wysmulski Dawid

Informuje, że powołała 5-osobowe Okręgowe Komisje Wyborcze na posiedzeniu w dniach 6 czerwca 2019 r. i 10 czerwca 2019 r. w składzie: (załączniki – tabele do pobrania poniżej).

Powiat Bialski PDF >>

Powiat Biłgorajski PDF >>

Powiat Chełmski PDF >>

Powiat Hrubieszowski PDF >>

Powiat Janowski PDF >>

Powiat Kraśnicki PDF >>

Powiat Krasnostawski PDF >>

Powiat Łęczyński PDF >>

Powiat Lubartowski PDF >>

Powiat Lubelski PDF >>

Powiat Łukowski PDF >>

Powiat Opolski PDF >>

Powiat Parczewski PDF >>

Powiat Puławski PDF >>

Powiat Radzyński PDF >>

Powiat Rycki PDF >>

Powiat Świdnicki PDF >>

Powiat Tomaszowski PDF >>

Powiat Włodawski PDF >>

Powiat Zamojski PDF >>

Ze wszystkich zgłoszeń kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych Wojewódzka Komisja Wyborcza nie zarejestrowała czterech zgłoszeń w tym:

- 3 zgłoszenia po przewidzianym terminie,

- 1 zgłoszenie podwójne (zdublowane).

W związku ze zgłoszeniem się większej liczby kandydatów niż miejsc w danej Komisji w 68 okręgach wyborczych przeprowadzono losowanie w oparciu o §3 ust. 4 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. Losowanie przeprowadzono wg. procedury zaproponowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych.


 

Pierwsze posiedzenie Okręgowych Komisji Wyborczych odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 13.00. Okręgowe Komisje Wyborcze są zobowiązane do podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia składu osobowego komisji i pełnionych dyżurów, podaczas których będą udzielane informacje wyborcze oraz będą przyjmowane zgłoszenia kandydatur na Delegatów do Rad Powiatowych. W/w obwieszczenia upublicznia w lokalach posiedzeń w widocznym miejscu. Lista lokali wyborczych i lokali posiedzeń  jest dostępna powyżej. Do dn. 5.07.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na wybory do Rad Powiatowych LIR, dodatkowy nabór w przypadku zgoszenia się mniejszej liczby kandydatów, niż liczba mandatów do dn. 11.07.2019 r.  Dokumenty dla Okręgowych Komisji Wyborczych:

Obwieszczenie PDF >>

Protokół 1/2019 PDF >>

Uchwała nr 1 PDF >>

Uchwała nr 2 PDF >>

Uchwała nr 3 PDF >>

Uchwała nr 4 PDF >>

Ramowy Plan Pracy Okręgowej Komisji Wyborczej - Załącznik do Uchwały nr 4 PDF >>

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej PDF >>

Procedura RODO PDF >>

Protokół Rejestracji Kandydata PDF >>

Potwierdzenie przyjecia zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej LIR PDF >>

Potwierdzenie przyjecia dokumentów przez Członka Okręgowej Komisji Wyborczej PDF >>

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Lista Kandydatów >>

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Liczba Kandydatów równa liczbie mandatów >>

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Nabór dodatkowy >>

Protokół - Wyników Wyborów >>

Instrukcja wypełniania Protokołu Wyników Wyborów dla Komisji Okręgowych z liczbą mandatów równa liczbie kandydatów >>

Wzór Protokołu Wyników Wyborów dla Komisji Okręgowych >>

Oświadczenie podatkowe dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych >>

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - wyniki głosowania >>Dokumenty dla Kandydatów do Rad Powiatowych - osoby fizyczne

Zgłoszenie kandydata PDF >>

Lista popierających PDF >>

Oświadczenie kandydata PDF >>

Oświadczenie o niekaralnosci PDF >>

Upoważnienie PDF >>

Zgoda RODO dla Kandydata PDF >>

Zgoda RODO dla osoby upoważnionej przez Kandydata PDF >>


 Dokumenty dla Kandydatów do Rad Powiatowych - osoby prawne

Zgłoszenie Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Lista popierających Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Oświadczenie Kandydata Osoba PrawnaPDF >>

Oświadczenie o niekaralnosci Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Upoważnienie Kandydata PDF >>

Zgoda RODO dla Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Zgoda RODO dla osoby upoważnionej przez Kandydata Osoba Prawna PDF >>


Lista Kandydatów do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Powiat Bialski >>

Powiat Biłgorajski >>

Powiat Chełmski >>

Powiat Hrubieszowski >>

Powiat Janowski >>

Powiat Kraśnicki >>

Powiat Krasnostawski >>

Powiat Lubartowski >>

Powiat Lubelski >>

Powiat Łęczyński >>

Powiat Łukowski >>

Powiat Opolski >>

Powiat Parczewski >>

Powiat Puławski >>

Powiat Radzyński >>

Powiat Rycki >>

Powiat Świdnicki >>

Powiat Tomaszowski >>

Powiat Włodawski >>

Powiat Zamojski >>


Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 27.07.2019 r.

Pismo >>


Lista Delegatów do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej >>


Lista Delegatów Na Walne Zgromadzenie LIR >>

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.