Regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej www.lir.lublin.pl

§ 1

Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń na stronie internetowej www.lir.lublin.pl przez rolników z terenu województwa lubelskiego, którzy przynależą do samorządu rolniczego, tj. spełniają warunki wskazane w art. 1 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1027) – zwanymi w dalszej części „Rolnikami”.

§ 2

 1. Ogłoszenia na stronie mogą zamieszczać wyłącznie Rolnicy.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
 3. Rolnik może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń. Każde z ogłoszeń jest automatycznie usuwane po miesiącu od dnia opublikowania.
 4. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie 5 000 znaków.
 5. Do każdego ogłoszenia Rolnik może dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie:
  1. transakcji sprzedaży, dzierżawy, najmu lub innych podobnych, których przedmiotem są płody i produkty rolne wytworzone przez Rolnika lub pochodzące bezpośrednio z gospodarstwa Rolnika oraz maszyny rolnicze,
  2. pracy w rolnictwie,
  3. transakcji dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości rolnych, których właścicielami lub posiadaczami są Rolnicy.

§ 3

 1. Treść ogłoszenia ustala samodzielnie Rolnik i przesyła je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy skorzystają ze strony i wejdą w zakładkę „Ogłoszenia”.
 4. Treść ogłoszenia powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Rolnikiem, tj. numer telefonu, bądź adres e-mail.

§ 4

Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do przedmiotu ogłoszenia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości rzeczy, takich jak: jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

§ 5

Rolnik jest odpowiedzialny za publikowane treści ogłoszeń (teksty oraz zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.

§ 6

 1. Zabronione jest jakiekolwiek pobieranie, wykorzystywanie, agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na stronie w zakładce „Ogłoszenia”, w szczególności w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
 2. Z momentem publikacji ogłoszenia, Rolnik udziela Lubelskiej Izbie Rolniczej niewyłączną i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania na stronie w zakładce „Ogłoszenia”. Ze względu na specyfikę Internetu Lubelska Izba Rolnicza nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej www.lir.lublin.pl innym użytkownikom Internetu i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania ogłoszeń przez takie osoby na innych stronach internetowych i portalach.

§ 7

Każdy korzystający z zakładki „Ogłoszenia”, uprawniony jest do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób, w tym także niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony www.lir.lublin.pl, w tym do nieingerowania w zawartość strony, czy też w elementy informatyczne strony.

§ 8

Rolnik zamieszczający ogłoszenia na stronie www.lir.lublin.pl jest zobowiązany do:

 1. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem strony treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub nawołujące do przemocy;
 2. zamieszczania zdjęć do których posiada prawa autorskie;
 3. niewprowadzania z wykorzystaniem funkcjonalności strony ogłoszeń, których przedmiotem są rzeczy wyłączone z obrotu, pochodzące z przestępstwa lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny, przedmiotów objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
 4. niewprowadzania osób korzystających ze strony w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących rzeczy będących przedmiotem ogłoszenia albo zatajenie istotnych informacji;
 5. przestrzegania wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.

§ 9

 1. Lubelska Izba Rolnicza zastrzega możliwość weryfikacji treści ogłoszeń.
 2. Jeśli Lubelska Izba Rolnicza stwierdzi, że ogłoszenie nie jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe i obelżywe, jest napisane chaotycznym i nieprzystępnym językiem, nie opublikuje ogłoszenia lub skasuje ogłoszenie, które już zostało opublikowane, o czym poinformuje Rolnika.

§ 10

 1. Ze względu na lokalny charakter ogłoszeń, możliwość ich bezpłatnego dodawania, jak również cel inicjatywy służący rolnikom z województwa lubelskiego, Lubelska Izba Rolnicza nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami. Lubelska Izba Rolnicza nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność rzeczy, towarów bądź usług oferowanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Rolnika do przeprowadzenia transakcji i zawarcia umowy oraz wypłacalności użytkowników składających oferty Rolnikom.
 2. Lubelska Izba Rolnicza nie jest stroną transakcji oferowanych w ogłoszeniach Rolników.
 3. Kontakt pomiędzy Rolnikami a potencjalnymi kontrahentami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych przez Rolnika w ogłoszeniu, z pominięciem Lubelskiej Izby Rolniczej.

§ 11

 1. Warunkiem skorzystania z możliwości zamieszczenia ogłoszeń na stronie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
 2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie;
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula RODO;
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium przynależności do Lubelskiej Izby Rolniczej.
 5. Brak spełniania któregokolwiek z warunków wskazanych w ustępie poprzedzającym uniemożliwia publikację ogłoszenia na stronie .

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2020 r.

Zgoda RODO pobierz >>

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.