Proponowane zmiany do ustaw, proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres siedziby Lubelskiej Izby Rolniczej, najpóźniej na dzień przed końcem konsultacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 08.05.2018 /wtorek/.

Rozporządzenie PDF >>

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 27.04.2018 /piątek/.

Rozporządzenie PDF >>

Wykaz prac leg. PDF >>

Uzasadnienie PDF >>

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 26.04.2018 /czwartek/.

Rozporządzenie PDF >>

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 25.04.2018 /środa/.

Projekt dyr. PDF >>

Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej w przypadkach gdy naruszenia dotyczą podmiotów, które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego albo państwa trzeciego albo nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do jej nałożenia.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 26.04.2018 /czwartek/.

Rozporządzenie PDF >>

Uzasadnienie PDF >>

OSR PDF >>

Uwagi DOC >>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 26.04.2018 /czwartek/.

Projekt rozp. PDF >>