W dniu 22 luty br. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się robocze spotkanie Zarządu LIR z zaproszonymi gośćmi.

W spotkaniu uczestniczył  Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski oraz Dyrektorzy wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniu obecny był również  Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Katarzyna Szczepaniak Dyrektor Biura KRIR w Warszawie.  W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy agencji rolniczych na Lubelszczyźnie: Arkadiusz Szymoniuk Dyrektor OT ARR w Lublinie, Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor OR ARiMR oraz Kazimierz Choma Dyrektor OT ANR.  W spotkaniu uczestniczyły również Panie Krystyna Stępniak i Jolanta Szałas przedstawicielki Rady Kobiet i Rodzin Obszarów Wiejskich przy  KRIR. Na spotkaniu zostały poruszone najważniejsze tematy dotyczące producentów rolnych a także problemy z którym borykają się obecnie rolnicy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problemów rolników województwa lubelskiego.  Omówiono również problemy opóźnień wypłat dopłat bezpośrednich związanych z niedoskonałością systemów informatycznych oraz trwającego naboru wniosków o pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny.

Podczas dyskusji Wojewoda Lubelski stwierdził, „…że przychodzi do Izby Rolniczej przede wszystkim aby słuchać, dzięki temu cała administracja rządowa będzie mogła szybciej i lepiej reagować na problemy rolników w naszym województwie”.  Poruszono również aktualny  temat naboru wniosków przez ARR o nadzwyczajnej pomocy dla producentów mleka  i wieprzowiny. Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARR zachęcał do szerokiego informowania środowiska rolniczego o tym naborze składania  wniosków do agencji. Wskazał jednocześnie o konieczność wcześniejszego uregulowania stanu zwierząt w gospodarstwie w Systemie Identyfikacji i Rejestracji (SIR) w odpowiednich Biurach Powiatowych ARiMR.

Rozmawiano także o powodach opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich przez ARiMR, które są związane z niedoskonałościami systemów informatycznych.  Dyrektor Lubelskiego Oddziału Terenowego ARiMR Pan Krzysztof Gałaszkiewicz stanowczo zdementował fakt, iż mające miejsce opóźnienia w żadnym stopniu nie są spowodowane zmianami kadrowymi w agencji. Pomimo wytężonych prac nad usprawnieniem systemu informatycznego opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich mogą sięgnąć nawet czterech miesięcy. Zaproszeni goście dyskutowali także nad stanem Polskiego rynku rolno-spożywczego, który w ostatnim czasie nie jest w najlepszej kondycji. Niskie ceny mleka i wieprzowiny, taniejące wciąż zboża i nadmiar jabłek na Polskim rynku nie napawają rolników optymizmem. Na spotkaniu mówiono o zmianie prowadzenia dotychczasowej polityki i poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla polskiej żywności. Wspomniano o ograniczeniu nadmiernego importu zbóż zza wschodniej granicy na teren województwa lubelskiego. Przywożone zboże nie zawsze spełnia wymagane normy jakościowe deklarowanie przez importera. Dyskutowano o usprawnieniu systemu zagospodarowywania nadwyżki jabłek po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską i często mających miejsce absurdach generujących tylko niepotrzebne koszty i biurokrację.

Omówiono także przyszłe kierunki rozwoju doradztwa rolniczego jakimi ma zamiar zajmować się Lubelska Izba Rolnicza. Zwiększenia dostępności informacji dla większej grupy rolników, a także uproszczenia przekazywanych informacji dla pełniejszego zrozumienia nowych zagadnień. Podkreślono także konieczność zmiany podejścia samych doradców rolniczych, którzy powinni w obecnych czasach proponować rolnikom rozwiązania innowacyjne i w większym stopniu odpowiadać za ich wcielanie w życie.

Podczas spotkania gościom została wręczona odznaka Lubelskiej Izby Rolniczej.

sd

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

s 6

s 7

s 8

s 9

s 10

s 11

s 12

s 13

s 14

s 15

s 16

s 17

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.