14 września 2021 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrealizowała następujący porządek dzienny: „Informacja w sprawie roli i zakresu pomocy udzielonej »Bielmlek« Spółdzielnia Mleczarska w upadłości (KRS 0000045441) w latach 2019-2021 przez instytucje państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia otrzymanego przez spółdzielnię z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

W dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisji Środowiska, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt tzw. specustawę. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej tj.: Pan Antoni Skura – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, delegaci PanZbigniew Górski, Zbigniew Kiesz,  Krzysztof Koślacz oraz Pan Daniel Chudek. Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej w trakcie obrad zgłosili dwa wnioski do ustawy. Pierwszy z nich dotyczył kosztów biasekuracji w gospodarstwach rolnych. Delegaci zgłosili, że koszty te powinny być refundowane w całości. Drugi z wniosków zgłoszonych przez delegatów dotyczył ustawy nakładającej na samorządy obowiązek zabezpieczenia terenu, przejść dla zwierząt. Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskowali o zwrot kosztów dla samorządów ponoszących koszty zabezpieczenia terenu.

15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Jolanta Nawrocka oraz Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele.

Na posiedzeniu 11 czerwca 2019 r., Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła przedstawioną przez pana Waldemara Wojnicza dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli, informację o wynikach kontroli NIK przeprowadzonych w 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych MRiRW, z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych. W 2018 r. NIK opracowała i przekazała Sejmowi 11 informacji o wynikach kontroli z obszarów rolnictwa, rozwoju wsi, budżetu państwa, administracji publicznej, środowiska oraz zdrowia. Wśród nich były 4 informacje z oceną pozytywną z wykonania budżetu państwa w 2017 r. w częściach, których dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.