Działania, które należy podjąć w sektorze wołowiny były tematem spotkania ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Federacji Grup i Producentów „Wołowina Polska”. Rozmowy dotyczyły sytuacji na rynku wołowiny.

Innowacyjne rolnictwo – to hasło tegorocznych Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery, które odbyły się w dniach 17–19 stycznia 2020 r. w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowali: Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Filip Sondij, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Spółkami. Organizatorzy MTP przygotowali 7 pawilonów wystawienniczych, w których niemal 300 wystawców zaprezentowało swoją ofertę. Przedstawili oni 400 marek oraz 150 premier produktów, których do tej pory nie prezentowano na rynku.

14 stycznia 2020 r. obradowała Komisja Rolnictwa w sprawie problemu strefy ochronnej zapowiadanej przez producenta wód Cisowianka. W posiedzeniu Komisji uczestniczyłi z ramienia LIR: Prezes  Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu Roman Chodzik, Delekat do KRIR Grzegorz Pszczoła oraz Delegatka LIR Mariola Szeleźniak. W posiedzeniu brali udział posłowie z lubelszczyzny, min. Przemysław Czarnek oraz Jarosław Sachajko.

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza do odwiedzenia wystawy MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2020 w dniach 8-9 lutego 2020 r. w Ostródzie w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO MAZURY, ul. Grunwaldzka 55. Szczegóły dofinanoswania dojazdu poniżej.

Poniżej zamieszczono szczegóły dot. konferencji pt. "Prezentacja firm skupiających produkty ekologiczne" 23 stycznia 2020 r. w LODR Końskowola.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas II Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie określenia w przepisach  jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-PIB.

Za nami XI Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Było nam niezmiernie miło witać wszystkich miłośników i gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. W wystawie uczestniczyło 58 hodowców prezentując 630 gołębi rasowych w 41 rasach i 120 sztuk drobiu ozdobnego w 13 rasach. Dodatkowo w 20 wolierach prezentowanych było ok.300 gołębi wysokolotnych. Na wystawie najwięcej było: zamojskich – 107, roztoczańskich wysokolotnych – 120, zamojskich krótkodziobych – 47.

W dniach 15 i 16 stycznia 2020 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w których uczestniczyli delegaci i rolnicy z powiatu biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Była to już X jubileuszowa edycja. TSW jest jedną z największych specjalistycznych wystaw ogrodniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Miejscem spotkań producentów owoców i warzyw z producentami i dystrybutorami maszyn ogrodniczych, środków produkcji, chemii, nawozów oraz dostawcami usług dla branży ogrodniczej.

Z dniem 16 stycznia 2020 r. wchodzą w życie rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) nr 2020/18 oraz 2020/17, których skutkiem jest wycofanie chloropiryfosu i chloropiryfosu metylu. Insektycydy zawierające te substancje czynne mogą być w handlu do 1 kwietnia 2020 r., natomiast ostateczny termin stosowania upływa w dniu 16 kwietnia 2020 r. Po tym terminie insektycydy z tymi substancjami będą musiały być utylizowane przez wyspecjalizowane i koncesjonowane firmy.

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 14 stycznia 2020 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE piąte już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia:

- o stwierdzeniu w dn. 14.01.2020 r. 8 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 186, w lesie w okolicy miejscowości Pobołowice, gm. Żmudź, powiat chełmski.

- o stwierdzeniu w dn. 16.01.2020 r. 9 przypadku ASF: u 1 padłego  dzika w obwodzie łowieckim nr 185, łąka w okolicy miejscowości Zabudnowo, gm. Białopole, powiat chełmski.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo Pana Europosła Krzysztofa Jurgiela w sprawie kontroli jakości ziaren zbóź (w tym kukurydzy oraz nasion rzepaku  soi przywożonych do Polski z Ukrainy i innych państw trzecich. Resort rolnictwa wskazał, że na bieżaco analizuje dane Ministerstwa Finansów dotyczące ilości zbóż przywożonych do Polski, a także dane w zakresie jakości zbóż. Od stycznia do października 2019 roku przywieziono do kraju 1,2 mln ton zbóż, z czego import zbóż z Ukrainy wynosił 229 tys. ton, co stanowiło prawie 20% ogólnego przywozu. Przywóz kukurydzy wyniósł w ww. okresie 346 tys. ton, w tym 130 tys. ton pochodziło z Ukrainy.

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. poz. 46), ARiMR informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty będzie można składać w terminie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 roku.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.