Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”. Dokumenty można składać od 30 września do 31 października 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano ponad 108 mln euro na to działanie. Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni oprócz tego posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt. O tę pomoc może się też starać przedsiębiorca zagraniczny, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Polski, jednak firma taka musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopłaty do ubezpieczeń przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

31 grudnia 2022 r. upływa kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dlatego została uruchomiona procedura naboru na nową kadencję tej Rady, tj. na lata 2023–2025.

29 września 2022 r. w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i Kultury Wsi odbyła się gala finałowa XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jednym ze współorganizatorów i fundatorów nagród. Konkurs objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czterech rodzajów wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zaczynamy 3 października 2022 r. o godz. 11.

O warunkach udzielanie pomocy opowiedzą eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Webinarium będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z  23 sierpnia 2022 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zmianę warunków dostępu do ekoschematu Rolnictwo węglowe w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw planowanego w ramach interwencji pn. Systemy na rzecz klimatu i środowiska resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia:

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 sierpnia 2022 r.  w sprawie podjęcia działań mających na celu usprawnienia działania systemu informatycznego ARiMR w zakresie umożliwienia samodzielnego nadawania literowego oznaczenia działek rolnych w aplikacji eWniosekPlus, lub zablokowania jego zmiany, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż ARiMR na początku tworzenia aplikacji eWniosekPlus jak i w kolejnych latach jej rozwoju, podejmowała rozmowy z wykonawcą systemu na temat aktualizacji oznaczenia działek rolnych. Niemiej jednak ze względu na złożoność procesu i negatywny wpływ tego rozwiązania na wydajność aplikacji, wykonawca systemu nie podjął się realizacji przedmiotowego wymagania.

W dniach 23-25 września 2022 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych we Współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą uczestniczyła w XXIII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW zorganizowanej przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Lubelska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd na targi dla zainteresowanych rolników. Pomimo wprowadzenia opłat za bilety wstępu wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem rolników. Stoisko KRIR odwiedzali liczni rolnicy, wśród nich przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej z Prezesem Gustawem Jędrejkiem i Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy prawie ze wszystkich województw, wśród nich wielu obecnych i byłych delegatów samorządu rolniczego.

Informujemy, że w dniach 24-25 listopada 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje "VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie". W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. "Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie". Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Dnia 27 września 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej LIR Powiatu Ryckiego w Urzędzie Miasta Ryki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Wojciech Piszczyński. W posiedzeniu uczestniczył Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR, Kierownik ARiMR Biura Powiatowego w Rykach Pan Piotr Łysoń, Pani Agnieszka Smyl – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Zenon Więk Wiceprezes SM Ryki.

W dniu 27 września 2022 r., odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym przedstawiono informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, podczas swojego wystąpienia w trakcie posiedzenia, odniósł się do możliwości jak i zagrożeń wynikających z zatwierdzonego Planu Strategicznego oraz zaznaczył potrzebę dalszych jego zmian.

Do 3 października 2022 r. mozna składać wnioski w konkursie grantowym dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach programu „Smakujemy lokalnie” pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W sumie do wygrania jest 10 grantów w wysokości 10 000 złotych dla tych Kół, które przedstawią najlepsze przepisy na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą.

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.

O możliwości zwiększenia opłacalności zrównoważonego użytkowania obszarów podmokłych rozmawiali eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W trakcie spotkania w Warszawie 8 września 2022 r., eksperci omawiali możliwości implementacji paludikultury (rolnictwa bagiennego) na zdegradowanych torfowiskach w Polsce. Prezentowane były również możliwości zwiększenia udziału produkcji materiałów biodegradowalnych oraz sposobów zagospodarowania biomasy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji związanych z gospodarowaniem rolnym, gospodarowaniem zasobami wodnymi, ochroną przyrody oraz alternatywnym wykorzystaniem biomasy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. Każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.