Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotował raport informacyjny na temat oceny wpływu WPR na wymianę pokoleniową. Koncepcja wymiany pokoleniowej jest szeroka i obejmuje wiele tematów i sektorów. Według danych demograficznych proporcja osób w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej stale się kurczy, natomiast względna liczba osób na emeryturze rośnie.

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.    

18 listopada  2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, podczas którego ministrowie omówili projekt przepisów przejściowych, które umożliwią realizację wypłat dla rolników na obecnych zasadach w 2020 r . i 2021 r. Dla Polski istotne jest, aby w okresie przejściowym państwa członkowskie mogły realizować nadal swoją strategię m.in. w zakresie wykorzystania możliwości, jakie daje przesunięcie środków między filarami WPR.  

W dniach 11-13 listopada 2019 r Lubelska Izba Rolnicza była organizatorem wyjazdu studyjnego-szkoleniowo do Obwodu Lwowskiego na Ukrainę. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali Pan Gustaw Jędrejek Prezes LIR, Antoni Skura Wiceprezes LIR, Pan Wiesław Orzędowski Dyrektor LODR w Końskowoli, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Kuranc Kierownik Biura LIR O/Z w Zamościu, Dorota Frącek Kierownik Biura LIR O/Z w Chełmie, oraz delegaci i rolnicy. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników ze specyfiką produkcji rolniczej w gospodarstwach ukraińskich oraz uczestnictwo wmiędzynarodowej konferencji w ramach IV „Agro-Przemysłowej” Wystawy „EUROAGRO-2019”.

W dniu 18 listopada 2019 r. odbyło się II Posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej VI Kadencji w Radzyniu Podlaskim. W spotkaniu uczestniczyli delegaci LIR oraz zaproszeni goście: Pan Jerzy Rębek – Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzynia Podlaskiego wraz z Panią Bożeną Mróz – pracownikiem Starostwa, - Pan Grzegorz Domański – Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radzyniu Podlaskim,  Pan Roman Chudzik – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.  Obrady prowadził Pan Jerzy Piłat – Przewodniczący Rady Powiatowej.

W dniu 04.11.2019r. odbyło się II Posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej VI kadencji w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ARiMR w Lublinie, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Hrubieszowie, Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu oraz WIJHARS a także Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Roman Chudzik i Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej Pani Jolanta Szałas. Posiedzenie Rady Powiatowej prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej - Leszek Chodźko. Na spotkaniu przedstawiciel ARiMR omówił sprawy bieżące Agencji, ponadto szczegółowo przedstawił zasady programu dotyczącego nawadniania w rolnictwie.

W dniu 25.10.2019 r. odbyło się II Posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskie Izby Rolniczej VI kadencji w Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele min. ARiMR w Lublinie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu Posiedzenie Rady Powiatowej prowadził pan Mariusz Król – Przewodniczący Rady Powiatowej. Na spotkaniu pracownik ARiMR omówił sprawy bieżące agencji , szczegółowo przedstawił zasady programu dot. nawadniania w rolnictwie. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Przemysław Pogódź przedstawił sytuację ASF w powiecie zamojskim.  Wiceprezes Zarządu LIR Antoni Skura przedstawił informację o bieżących pracach Zarządu oraz omówił aktualne Stanowiska LIR.

W dniach 9 - 12 listopada br. Delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w wyjeździe studyjno-szkoleniowym na rolnicze Targi Agritechnica. Wystawa agrotechniczna w Hannoverze jest znanym na całym świecie miejscem spotkań dla branży przemysłu, maszyn rolniczych, innowacji, wyznaczają i omawiają nowe trendy i wizje związane z tą tematyką. Ponad 2900 wystawców z blisko 50 krajów zaprezentuje innowacyjne rozwiązania dla całego sektora rolnego. Wystawa Agritechnica to duży zakres wiodących technologii, oraz ogromne forum informacyjne do rozwiązywania wszelkich problemów rolnictwa i techniki rolniczej.

12 listopada 2019 r., w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie dr Aleksandry Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Wiesławem Łyszczkiem, Głównym Inspektorem Pracy. Przedmiotem rozmów była współpraca KRUS i PIP w realizacji międzynarodowej Strategii Wizja Zero, która dotyczy prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym.

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się II Posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej VI Kadencji w Kraśniku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, PZU, PTUZ, Urzędu Pocztowego oraz Delegaci Rady Powiatowej. Obrady prowadził Pan Janusz Skrzypek – Przewodniczący Rady Powiatowej.

Wykorzystanie limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 100%, tym samym wypłata środków beneficjentom w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa z początkiem roku 2020 (https://srpp.minrol.gov.pl).

– Zastanówmy się wspólnie jak wykorzystać zasoby doradztwa rolniczego do tych wszystkich przedsięwzięć, które będziemy starali się wdrażać w najbliższych czterech latach – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z dyrektorami ośrodków doradztwa rolniczego. Minister zwrócił uwagę na zrównoważony rozwój rolnictwa w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem terytorialnym. – Jeden element współdziała z drugim. Zrównoważone rolnictwo potrzebuje, tak samo jak zrównoważony rozwój terytorialny, również małych gospodarstw, gospodarstw rodzinnych – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Aktywna starość na obszarach wiejskich. Między diagnozą a działaniem”, w której wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.– Dane demograficzne są jednoznaczne – będziemy się starzeli – stwierdził minister. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że choć w Polsce obserwowana jest, jako jedyna w Europie, migracja z miasta na wieś, to problem starzenia się społeczeństwa będzie narastał. Obecnie poziom migracji na wieś wynosi 50 tysięcy rocznie. Jak zauważył minister rodzi to wiele nowych zjawisk.

– Dobre wykorzystanie wiedzy bardzo może pomóc polskiemu rolnictwu. Oczekujemy na propozycje. Żadna z nich nie będzie zbagatelizowana – powiedział dziś minister Jan Krzysztof Ardanowski zwracając się do uczestników IV Forum Wiedzy i Innowacji. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że dzięki mandatowi jaki otrzymało Prawo i Sprawiedliwość od wyborców, przez najbliższe cztery lata będą kontynuowane zmiany w rolnictwie. – Teraz jest najlepszy czas na wypracowanie konkretnych propozycji rozwiązań, które będziemy chcieli realizować z najbliższej perspektywie finansowej UE, gdyż w ciągu kilku miesięcy zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie – stwierdził minister.

5 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto także nowy regulamin prac. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została po raz kolejny Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska  z Mazowieckiej IR. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Ewa Bednarek (IR Województwa Łódzkiego), Wanda Krause (Pomorska IR), Jolanta Nawrocka (Wielkopolska IR) i Ewa Szymborska (z Mazowieckiej IR). Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowała Pani Violetta Tobiasz - Delegat do Walnego Zgromadzenia LIR.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.