Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na PIKNIK MLECZNY 2019, który odbędzie się 20 października 2019 r. w godz 10.00 - 18.00 na Targach Lublin, ul. Dworcowa 11, w ramach wyrarzenia "Militaria - Wystawa Historyczna" . Plakat pikniku zamieszczono poniżej.

Przyszłościowy model polskiego gospodarstwa rolnego, wyzwania i szanse dla Polski na globalnych rynkach, technologie IT i ich rola w nowoczesnej produkcji – to wybrane z tematów konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie”. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Global Expo na warszawskim Żeraniu. W pięciu blokach tematycznych wiedzą i doświadczeniem podzieli się ponad 50 prelegentów, w konferencji weźmie udział blisko 1400 profesjonalistów.

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Psy, koty, konie, ryby i węże - to tylko niewielka część zwierząt, które można zobaczyć w hali Targów Lublin podczas trwającego właśnie ZOOPARK-u. Opiekunowie pupili pokazywali swoich podopiecznych, ale przede wszystkim tłumaczyli, że opieka nad zwierzęciem to wielka odpowiedzialność. W ten weekend hala Targów Lublin zamieniła się w prawdziwy ogród zoologiczny. Można było zobaczyć m.in. pochodzące z Ameryki Południowej alpaki, ale też kury, koguty, gołębie, koty, psy i... kilkunastocentymetrowe ślimaki. Lubelska Rolniczą reprezenotwał Prezes LIR Gustaw Jędrejek.    

W dniu 9 października 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego. Miejscem posiedzenia było Centrum Edukacji Ekologicznej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie. Z ramienia Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu LIR Pan Antoni Skura, który przedstawił informacje na temat bieżącej działalności Zarządu Izby.

LIR zaprasza na Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, które odbędą się na Targach Lublin ul Dworcowa 11, w dn. 25-27 października  2019 r.

Harmonogram >>

Patroni i Partnerzy >>

Lista Wystawców >>

Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego, pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Eneą i Eneą Wytwarzanie, rozpoczyna współpracę, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. Inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowej energetyce oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2.

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r. Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze. RHD jest więc dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych rodzin. Również ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Realizowana jest ona z  budżetu PROW 2014-2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.  

Poniżej zmieszczono pismo MRiRW w odpowiedzi na pisma Prezesa LIR Gustawa Jedrejka

Pismo MRiRW >>

Poniżej zamieszczono link do Stanowiska Zarządu LIR z dn. 03.10.2019 r.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 3.10.2019 r. w sprawie skupu i cen kukurydzy

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski otworzył nowy terminal eksportowy cukru w Gdańsku, przy nabrzeżu Wiślanym. Terminal ten pozwala transportować cukier w najbardziej nowoczesny sposób, zgodnie ze standardami międzynarodowego transportu morskiego.

W obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego został dziś podpisany list intencyjny pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Podpisany dokument dotyczy współpracy zmierzającej do zwiększenia dynamiki rozwijającego się eksportu zbóż od polskich producentów.

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Termin naboru: 28 październik 2019 r. - 22 listopad 2019 r.

Dnia 6 października 2019 r odbyły się 38 Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy.  Rozpoczęcie poprzedziła msza święta w kościele pw. Świętego Józefa Robotnika w Kraśniku (dzielnica fabryczna) przy licznych pocztach sztandarowych . Po przemarszu główne uroczystości odbyły się w Centrum kultury i promocji w Kraśniku gdzie po powitaniu gości zostały wręczone wyróżnienia dyplomy i odznaczenia dla pszczelarzy.  Kolejnym punktem programu było wystąpienie prezesa WZP w Lublinie p.Piotra  Różyńskiego nt.wyzwania stojące przed pszczelarstwem Lubelszczyzny.  Również na licznych wystawach i stoiskach można było zapoznać się z sprzętem pszczelarskim i różnymi produktami pszczelimi . Takie spotkania pokazują jak wielką rolę pełnią pszczoły w środowisku naturalnym.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.