W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania M16 "WSPÓŁPRACA" objętego PROW na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w szkoleniach, których celem jest omówienie poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych - wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu wsparcia, wniosku o płatność oraz wyjaśnienie zasad przyznawania pomocy.

Poniżej zamieszczono wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych realizujące wniosek z XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do rynku owoców miękkich oraz odpowiedź MRiRW.

Reforma wspólnej polityki rolnej w zakresie większej pomocniczości dla państw członkowskich oraz nowych ambicji tej polityki w odniesieniu do klimatu i środowiska – to główne punkty dyskusji w ramach posiedzenia Rady ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa AGRIFISH.

16 października 2018 r. odbyło się spotkanie młodych rolników – członków izb rolniczych z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim pod hasłem Młoda Polska Wieś w KPRM. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu KRIR: Prezes Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes Mirosław Borowski. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: sekretarz stanu Szymon Giżyński, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

W dniu 15 października w siedzibie Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu LIR z delegacją amerykańską w ramach Polsko-Amerykańskiego Kongresu Lublin 2018.  Na czele delegacji amerykańskiej byli Dan Feyen – Senator Stanowy Stanu Wisconsin oraz Ken Skowroński – Kongresmen Stanowy Stanu Wisconsin. W spotkaniu poza przedstawicielami LIR oraz stroną amerykańską uczestniczyli Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Artur Niczyporuk – Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka, Piotr Woch – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa OSCH w Lublinie Katarzyna Stanisławska.

Od 15 października 2018 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym. Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia tablic w terenie. Zgodnie z rozporządzeniem dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Co ważne – w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób, publikujemy szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu. Zachęcamy wszystkich uprawnionych rolników do skorzystania z oferty.

Kongres jest organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Kongres jest wydarzeniem z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązania w roku 1919 stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA. Miejscem kongresu jest Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który w tym roku celebruje również swój setny jubileusz. Kongres odbędzie się w dniach 11-14 października 2018 r. Partnerem wydarzenia jest Lubelska Izba Rolnicza. Poniżej zamieszczono zdjęcia z inaugracji Kongresu

Udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – założenia programu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające  obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa.

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na PIKNIK MLECZNY 2018, który odbędzie się 14 października 2018r. w godz 10.00 - 15.00 na placu wystawowym LODR w Końskowoli, ul. Pożowska w ramach VII Jesiennego Kiermaszu Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego. Plakat pikniku zamieszczono poniżej.

W związku z przekazanymi uwagami samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – resort rolnictwa poinformował, że propozycja zmiany przepisów dotyczących określania liczby DJP bydła została uwzględniona poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających kierownikowi powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa wydawanie na wniosek producenta rolnego informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła  w jego gospodarstwie na ostatni dzień każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w podziale na siedzibę stada.

W dniach 6-7 października 2018 r w halach Targów Lublin odbyły się Targi Sadownicze Best Berries. Lubelską Izbę Rolniczną reprezentowali Prezes Piotr Burek, Wiceprezes Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu Bogusław Janociński, Dyrektor Biura Waldemar Banach oraz pracownicy biura LIR. Drugiego dnia targów Prezes LIR Piotr Burek podczas przemówień odniósł się do działalności Lubelskiej Izby Rolniczej oraz sytuacji w sadownictwie, szczególnie podejmowanym skupie jabłek na terenie woj, lubelskiego. W ramach targów Lubelska Izba Rolnicza zorganozowała Piknik Owocowo-Warzywny promujący spożywanie owoców i warzyw z degustacją potraw oraz konkursami dla dzieci.

8 października w Parzniewie odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa KRUS Aleksandra Hadzik, Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grabowska oraz Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Adam Struziak.

Ruszyły bezpłatne szkolenia z zasad bioasekuracji gospodarstw rolnych. Szkolenia kształcą hodowców w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w pierwszym z tych spotkań. Odbyło się ono w Bydgoszczy i zainaugurowało program Integracja wiedzy i doświadczeń w obliczu zagrożenia ASF.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.