W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie przetargów dotyczących dzierżawy gruntów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a szczególnie osób, które zostały wyłonione w przetargach na nieruchomości rolne Skarbu Państwa, ale nie podpisały umowy.

W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie prowadzenia badań nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) oraz przeznaczeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Od wielu lat Polska zmaga się z poważnym zagrożeniem ze strony ASF, co ma poważne konsekwencje dla naszego sektora rolnictwa, a zwłaszcza dla hodowców świń. W kontekście takiej sytuacji, badania nad szczepionką przeciwko ASF nabierają kluczowego znaczenia. Dlatego też KRIR wnioskuje o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na te badania.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus kontynuuje rozmowy z rolnikami. 1 czerwca spotkał się z przedstawicielami samorządu rolniczego - prezesami izb rolniczych. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Gustaw Jędrejek.

Poniżej zamieszczono odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Apel Samorządu Rolniczego Rzeczpospolitej Polskiej.

Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 czerwca 2023 roku.

Poniżej zamieszczono odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29.03.2023 r. na Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 13.03.2023 r. w sprawie różnic cenowych nawozów oraz skupu zbóż rynku krajowego i ściany zachodniej.

W dniu 30 maja 2023r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego.

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Od 10 maja 2023 r. obowiązują zmiany przepisów polegające na odstąpieniu od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zmniejszone wymagania dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Należy pamiętać, że nie wszystkie wymagania zostały zniesione.

Za 2 dni kalendarzowe rozpocznie się przyjmowanie wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji w rozbudowę potencjału badawczego. Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację zaplecza analityczno-laboratoryjnego oraz infrastruktury badawczej w sektorze hodowli roślin.

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie, zadrzewienie, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Nabór odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Szanowni Państwo, eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odkryli, że ok. 3 tys. haseł użytkowników naszych systemów informatycznych jest ogólnie dostępnych w sieci. Stało się tak z powodu zapewne nieświadomego zainstalowania przez użytkowników na ich prywatnych komputerach niebezpiecznego wirusa, który przejął informacje o danych znajdujących się na tym sprzęcie, nie tylko związanych z komunikacją z Agencją, ale np. z bankami. W związku z tym nasze systemy wymuszą na zidentyfikowanych przez nas użytkownikach zmianę haseł, tzn., że ci użytkownicy nie będą mogli zalogować się do naszych systemów bez zmiany hasła, która nastąpi od razu przy pierwszej próbie zalogowania się. Informacja o tym została wysłana przez Agencję wiadomością SMS.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 18 kwietnia 2023 r., dotyczące wprowadzenia zmiany przepisów w celu umożliwienia rolnikom będącym w rolnictwie zrównoważonym PROW korzystania z ekoschematów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 25 maja 2023 r. poniższe wyjaśnienia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka pozwalając na uproszczenie procedur odstrzału co pozwoli na realny wpływ na regulację jego populacji.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.