Proponowane zmiany do ustaw, proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres siedziby Lubelskiej Izby Rolniczej, najpóźniej na dzień przed końcem konsultacji.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020.

Projekt >>

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 15.01.2020 r. /środa/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Projekt >>

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 07.01.2020 r. /wtorek/. do godz. 12

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt >>

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 20.12.2019 r. /wtorek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

Projekt >>

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 17.12.2019 r. /wtorek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Lubelska Izba Rolnicza informuje, że w 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, które określają zasady dobrowolnego znakowania informacją „Produkt polski”. Przepisy ustawy odnoszą się do artykułów rolno – spożywczych zdefiniowanych w/w ustawą jako produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne, w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymanych z tych surowców i półproduktów w tym do środków spożywczych. Artykuły te muszą być wytworzone z surowców wytworzonych w Polsce z tym , że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów. Obowiązujący przepis zachęcił wielu przetwórców do znakowania swoich produktów informacją „Produkt polski” ale uświadomił niektórym z nich, że z uwagi na szczegółowy określony zakres przepisy te nie obejmują pewnych produktów, dla których producenci chcieliby podkreślić informację o ich polskim pochodzeniu (np. dotyczy to wytwórców wód mineralnych lub kwiatów). Lubelska Izba Rolnicza zwraca się zatem z prośbą o przeanalizowanie przedmiotowych przepisów dotyczących znakowania informacją „Produkt polski” pod kątem ewentualnych wątpliwości, które napotkali Państwo w zastosowaniu tego oznakowania w przypadku Państwa produktów oraz zaproponowanie rozwiązań (np. rozszerzenie zakresu przepisu czy też włączenie/wyłączenie niektórych składników.

Projekt >>

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 10.12.2019 r. /wtorek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekty rozporządzeneń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenia:

155/2019 w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności,

156/2019 w sprawie procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Proj. rozp. 155 >>

Proj. rozp. 156 >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 29.11.2019 r. /piątek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 08.11.2019 r. /piątek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020r.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 31.10.2019 r. /czwartek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 25.10.2019 r. /piątek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 24.09.2019 r. /wtorek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 23.09.2019 r. /poniedziałek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 20.09.2019 r. /piątek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania.

Proj. rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 27.08.2019 r. /wtorek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozp. >>

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 15.03.2019 r. /piątek/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >>>

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.