W dniu 29 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie odbyła się narada Sołtysów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Rolniczego w osobach: Knap Mirosław i Sławomir Szlachta jako przedstawiciele gminy do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Hrubieszowie. Witold Mil jako Delegat do Walnego Zgromadzenia LIR powiatu hrubieszowskiego, Antoni Skura Wiceprezes Zarządu LIR oraz Piotr Kuranc Kierownik Biura LIR O/ w Zamościu.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Dąbrowska oraz Wójt Gminy Tomasz Zając. W/w przedstawiciele LIR przedstawili działania jakie są podejmowane przez Samorząd Rolnicy na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie. Sołtysi w dyskusji podnosili kwestie dotyczące opłacalności w rolnictwie w dobie niskich cen w skupie płodów rolnych takich jak rzepak, zboża, buraki cukrowe itp. w odniesieniu do wysokich cen zakupów środków do produkcji min. cen nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, stawiano pytanie jakie są prognozy cenowe. W dyskusji mocno akcentowano import płodów rolnych z Ukrainy przez podmioty skupowe a mianowicie zbóż , kukurydzy i jak to się przełoży na ceny zbytu przez rolników.

Dodatkowo w dyskusji podnoszono kwestię opłacalności uprawy buraka cukrowego oraz dyskutowano o działaniach podejmowanych przez LIR w zakresie zanieczyszczeń przy odbiorze korzeni od rolnika, oraz wysokości polaryzacji i jej wpływ na wynik opłacalności.

Po wyjaśnieniach i dyskusji Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała przedstawicielom Samorządu Rolniczego za udział w konferencji, prosząc sołtysów o pozostanie na sali celem kontynuacji dalszego spotkania.

Opr. Biuro LIR O/Zamość

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.