20 marca 2023 r. w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach odbył się finał III edycji Konkursu Wiedzy im. Tadeusza Skiby. Lubelska Izba Rolnicza była organizatorem trzeciej edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół rolniczych. Ideą konkursu było propagowanie wśród uczniów aktywnego angażowania się w działalność samorządu rolniczego oraz zainteresowanie tematyką izb rolniczych. Konkurs przeprowadzony został w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty.

Wypowiedź Janusza Skrzypka w Programie TVP "Między Wisłą a Bugiem" od 01:20:30 >>

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/konkurs-wiedzy-rolniczej-im-tadeusza-skiby-rozstrzygniety-kto-wygral-indeks-i-3-tysiace-zl-zdjecia/

https://up.lublin.pl/blog/laureaci-konkursu-wiedzy-rolniczej-im-tadeusza-skiby/

Konkurs miał na celu nagrodzenie wybitnych uczniów szkół rolniczych. W konkursie uczestniczyło trzydziestu pięciu uczniów z 12 szkół rolniczych z terenu województwa lubelskiego, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą w dziedzinie produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, warzywnictwa oraz wiedzy o samorządzie rolniczym. Konkurs został uroczyście otwarty przez Janusza Skrzypka – Członka Zarządu LIR oraz Wojciecha Kniaziuka – Dyrektora Biura LIR i przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: Przewodniczący - Janusz Skrzypek oraz członkowie Małgorzata Karasek i Radosław Zaleski. Uczniowie mieli określony czas na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. O wynikach etapu finałowego decydowały liczba uzyskanych punktów oraz czas oddania testu.

Komisja po sprawdzeniu testów wyłoniła listę laureatów konkursu, w którym:

I miejsce zdobył Paweł Woch uczeń z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie,

II miejsce zajął Mateusz Matyjasik uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

III miejsce zajął Jakub Łysko uczeń z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.

Fundatorem głównych nagród była Lubelska Izba Rolnicza. W organizację konkursu włączył się również Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który nagrodził laureatów trzech pierwszych miejsc oraz najlepszego laureata konkursu z każdej uczestniczącej szkoły dyplomem gwarantującym podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym. Ponadto zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali wartościowe nagrody książkowe.

Lista uczniów, którym ufundowano dyplom gwarantujący podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych realizowanych na UP:

1. Danielak Kamil – Zespół Szkół w Żółkiewce

2. Jakub Łysko – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

3. Bartosz Woliński – Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

4. Mateusz Matyjasik – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim Technikum Ogrodnicze

5. Wiktoria Kurec – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce Osadzie

6. Bartosz Polkowski – Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

7. Patryk Mazurek – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu

8. Ignacy Kiryłowicz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

9. Tomasz Knieja – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

10. Paweł Woch – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

11. Jakub Jakimiuk – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

12. Jakub Smutek – Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu.

 

Ponadto fundatorami nagród w tegorocznej edycji byli: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Lublinie, Grupa Azoty S.A. oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście min.: Elżbieta Denejko – reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, Grzegorz Kuna- Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wioletta Drumlak- kierownik oddziału Programu Operacyjnego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Barbara Wróbel – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk- Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Urszula Kosior- Korzecka - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, Mariusz Matyka- Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, Michał Bętkowski- zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Lublinie, Marzena Lewandowska - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Lublinie, Paweł Kiełpsz i Grzegorz Sierocki - Przedstawiciele Grupy Azoty S.A.

Konkurs uświetnił występ wokalny Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Idea przyświecająca tej szlachetnej inicjatywie z pewnością przyczyni się do większego zainteresowania młodzieży dziedziną, która pozostaje jednocześnie jedną z najistotniejszych sektorów gospodarki krajowej. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy wielu sukcesów w nauce, dalszego pogłębiania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

 

Lubelska Izba Rolnicza składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, fundatorom nagród i uczestnikom III edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.