W związku z otrzymanym do konsultacji poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (dalej FOR), 25 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozytywnie zaopiniował poselską propozycję włączenia spółdzielni rolników oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych do beneficjentów ustawy o FOR, co ma umożliwić tym podmiotom wnioskowanie do KOWR o przyznanie rekompensaty w przypadku braku zapłaty za sprzedane produkty.

Jednak zgłosiliśmy także postulat o włączenie grup producentów rolnych/zrzeszeń organizacji do katalogu beneficjentów ustawy, analogicznie do spółdzielni rolników i rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Jest to naszym zdaniem jak najbardziej uzasadnione. Głównym zobowiązaniem członka jest obowiązek sprzedaży produktów do grupy/organizacji, której jest członkiem. Jeśli grupa nie otrzyma zapłaty od swojego odbiorcy, nie będzie mogła zapłacić swoim członkom - producentom. Grupy producentów, tak jak i spółdzielnie rolnicze są dobrowolnym zrzeszeniem i tak samo prowadzą działalność rolniczą. Dlatego wnioskujemy  o objęcie takim zabezpieczeniem także grup producentów rolnych i zrzeszeń.

Dodatkowo, przy okazji nowelizacji tej ustawy, Zarząd KRIR przekazał pismo Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w zakresie problemu zachowania terminu składania wniosków w roku 2023. Bowiem obowiązujące przepisy ustawy o FOR przewidywały, że wnioski o przyznanie rekompensaty w odniesieniu do podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. można było składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Natomiast podmiot skupujący, który w 2022 r. stał się niewypłacalny, syndyk albo inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem, miał sporządzić i przekazać  w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wykaz producentów rolnych, których wierzytelności wobec tego podmiotu z tytułu zbycia produktów rolnych powstały przed datą niewypłacalności tego podmiotu. Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Na dodatek podmiot skupujący, syndyk albo inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem niewypłacalnego podmiotu, od dnia przekazania  tych wykazów Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka miał jeszcze miesiąc na poinformowanie producentów rolnych o ujęciu ich w tych wykazach. Przy takich terminach określonych w ustawie FOR, trudno jest nam zrozumieć, jak poszkodowany producent rolny mógł dochować terminu złożenia wniosku o rekompensatę, przez co skutecznie ubiegać się o pomoc.

Dlatego, przy okazji prac nad nowelizacją ustawy w zakresie rozszerzenia katalogu beneficjantów, wnieśliśmy o poprawienie przepisów dotyczących terminu składania w 2023 r. wniosków o przyznanie rekompensaty w odniesieniu do podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.