K O M U N I K A T Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)


Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który:


- uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane;
- prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę;


podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł
(Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić
podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).

Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny

Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności.

Sprzedawane ziemniaki:
- przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
- przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję

Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.