W dniu 11 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkania przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Środowiska Panem Janem Szyszko, Podsekretarzem Stanu w MŚ Panem Andrzejem Koniecznym, przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którego celem była dyskusja na temat ewentualnego podpisania porozumienia pomiędzy tymi instytucjami, jak również omówienie sytuacji bieżącej w zakresie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną na obszarach wiejskich.

Przedstawiciele samorządu rolniczego przedstawili obecną sytuację w swoich województwach, podkreślając kilkukrotnie konieczność zmniejszenia liczebności zwierząt. Rolnicy podkreślali także konieczność podjęcia działań, dzięki którym Zarządy Okręgowe PZŁ będą miały mocne przełożenie na koła łowieckie. Należy również zastanowić się nad zmniejszeniem liczby Zarządów Okręgowych do 16, tak by na terenie jednego województwa działał jeden Zarząd Okręgowy.

Polski Związek Łowiecki odniósł się do poruszanych kwestii i omówił stan przeprowadzanych kontroli w Zarządach Okręgowych PZŁ i koła łowieckich.

Na koniec spotkania Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz podkreślił konieczność jak najszybszego wprowadzenia w życie przepisów ustawy dot. szacowania szkód oraz zaznaczył, że ostateczne rozwiązanie dot. szacowania szkód powinno być po stronie PGL LP, a szacowanie powinno być obiektywne i rzetelne.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Andrzej Konieczny zawnioskował do samorządu rolniczego o wsparcie ze strony rolników na posiedzeniach Komisji dot. ustawy szkody łowieckie.

Artykuł oraz zdjęcie pochodzą ze strony KRIR.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.