Zapraszamy do przekazywania uwag do projektu programu współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi.

 

O programie

Głównym celem programu jest kontynuowanie sprawnej i efektywnej współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi, w tym określenie zasad i priorytetów tej współpracy oraz sposobów jej realizacji.

Konsultacje publiczne dotyczą projektu Programu Współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2027.

Jak zgłosić uwagi?

Uwagi można przekazać za pomocą formularza i przesłać drogą e-mailową. Formularz, adres e-mail i inne szczegóły są zamieszczone na stronie.

Termin zgłaszania uwag upływa 3 października 2023 r.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.