W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konieczności dostosowania systemu składania wniosków o płatności bezpośrednie do zmian warunkowości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 2 maja 2024 r. przekazuję następujące informacje.

W związku z planowanymi od 2024 roku zmianami w zakresie warunkowości (normy GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8), wdrożeniem płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu – „Grunty wyłączone z produkcji” uprzejmie informuję, że trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

Mając na uwadze powyższe, został już wyłączony i nie wyświetla się błąd o braku deklaracji 4% na potrzeby realizacji normy GAEC 8 podczas obsługi wniosku.

Jednocześnie, dla wniosków wysłanych z błędem dotyczącym niespełnienia normy GAEC 8, przedmiotowy błąd nie będzie uwzględniany przy dalszej obsłudze wniosku o przyznanie płatności na kampanię 2024 i nie będzie skutkować żadnymi pomniejszeniami płatności.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony zarówno na stronie ARiMR w lokalizacji: https://www.gov.pl/web/arimr/zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus-wzakresie-normy-gaec8-na-rok-2024, jak i MRiRW w lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus-w-zakresienormy-gaec-8-na-rok-2025

Ponadto, w związku z tym, że podczas wysyłania wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 pojawia się komunikat dotyczący nieprawidłowości w zakresie normy GAEC 7, informuję, że na stronie MRiRW w lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/realizacja-normy-gaec-7--zmiany-w-aplikacjiewniosekplus

oraz ARiMR w lokalizacji: https://www.gov.pl/web/arimr/zmiany-waplikacji-ewniosekplus-w-zakresie-normy-gaec7-na-rok-2024-oraz-platnosc-dlamalych-gospodarstw został zamieszczony komunikat w odniesieniu do planowanych zmian w tym zakresie. O dalszych zmianach w zakresie działania aplikacji eWniosekPlus ARiMR będzie informować na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich wdrożeniu.

W odniesieniu do kwestii płatności dla małych gospodarstw informuję, że rolnicy, którzy chcą otrzymać taką płatność w 2024 r. podobnie, jak w kampanii 2023 r., muszą najpierw złożyć standardowy wniosek w podstawowym terminie (na obecnie obowiązujących zasadach). Od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów krajowych do dnia 31 sierpnia 2024 r. możliwe będzie zawnioskowanie o płatność dla małych gospodarstw poprzez dołączenie stosownego wniosku. W tym samym terminie możliwa będzie również zmiana wniosku polegająca na zawnioskowaniu o płatność w ramach nowego ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”.

Ponadto materiał z informacjami dotyczącymi planowanych zmian w płatnościach bezpośrednich można znaleźć na stronie MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/planowane-zmiany-w-platnosciachbezposrednich

MRiRW zapewnia, że o wszystkich wprowadzonych zmianach w zakresie warunkowości, płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu –„Grunty wyłączone z produkcji” MRiRW będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.