W III dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 161 prób dla zbóż ozimych i 51 dla rzepaku ozimego.

Tab. 1 Wyniki oceny monolitów przedstawiono w tabeli :


Wyszczególnienie

pszenica

żyto

jęczmień

pszenżyto

rzepak

Powierzchnia pól

w ha

87

25

19

29

79

Łączna powierzchnia prób w cm2

64800

29700

20700

29700

87680

Ilość pobranych prób

72

33

23

33

51

Stan badanych roślin

liczba roślin żywych

1843

818

523

946

336

liczba roślin kiełkujących

23

3

5

8

1

liczba roślin lub nasion wątpliwych

95

33

19

35

31

liczba roślin lub nasion martwych

41

9

19

12

18

ogółem

2002

863

566

1001

386

Tab.2 Porównanie przezimowania roślin w latach 2022/2023-2023/2024.

Gatunek

% roślin żywych w stosunku do ogólnej liczby roślin

Liczba roślin żywych na m2

2022/2023

2023/2024

2022/2023

2023/2024

pszenica

91,85

92,06

252,65

284,41

żyto

93,71

94,79

244,97

275,42

jęczmień

92,77

92,40

231,25

252,66

pszenżyto

94,56

94,51

225,18

318,52

rzepak

88,38

87,05

43,79

38,32


Pszenica : stan podobny , Żyto : stan podobny, Jęczmień : stan podobny,

Pszenżyto : stan podobny, Rzepak : stan podobny/gorszy

Przebieg warunków pogodowych:

W okresie siewów rzepaku warunki pogodowe na ogół dobre. Lokalnie przeszkadzały przelotne opady deszczu co czasami skutkowało opóźnieniami i siewem rzepaku dopiero w pierwszych dniach września. Siew zbóż ozimych przebiegał już w innych warunkach pogodowych. Na przełomie września i października 2023 w niektórych rejonach województwa, dość duży niedobór opadów. Na glebach słabszych skutkowało to opóźnionymi i nierównymi wschodami. Na plantacjach sianych wcześniej niedobory wody w tym czasie objawiały się żółknięciem roślin. Znaczące opady pojawiły się dopiero od 2 dekady października co poprawiło sytuacje na plantacjach. Dodatkowo wysokie temperatury (przekroczone średnie z wielolecia o kilka stopni C) w tym czasie skutkowały intensywnym rozwojem ozimin. Niektóre plantacje rzepaku i jęczmienia (szczególnie siane we wcześniejszych terminach agrotechnicznych) znacznie „wybujały”. Rzepaki wydłużały łodygę często pow. 5 cm. W przypadku jęczmienia ozimego prowadziło do „przekrzewienia” i zbyt dużego zagęszczenia plantacji. W tym czasie pojawiły się też mszyce na plantacjach oraz choroby grzybowe na jęczmieniu np. mączniak.

Załamanie pogody nastąpiło w połowie listopada. Temperatury zaczęły spadać poniżej 0 oC. Rośliny w tym czasie dobrze się hartowały. W pierwszej połowie grudnia przyszła zima z obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami. Od połowy grudnia odwilż i ponowne rozhartowanie roślin z wznowieniem wegetacji. Temperatury nawet przekraczały 10 oC. Na początku drugiej dekady stycznia powrót niskich temperatur. Część województwa bez okrywy śnieżnej a temperatury miejscami spadały do: -20 przy gruncie (2 doby). Lokalnie miało to wpływ na gorsze przezimowanie mocno zagęszczonych i bardziej wrażliwych odmian jęczmienia lub wybujałych rzepaków. Od tego czasu warunki stabilne. Bardzo ciepły luty spowodował intensywny rozwój roślin ozimych i obecnie przyspieszenie wegetacji tych gatunków wynosi od 2 do 3 tygodni w porównaniu z latami ubiegłymi. Dodatkowo w całym okresie zimowym duża ilość opadów z jednej strony spowodowała uzupełnienie wody w glebie, ale też lokalnie prowadziła do podtopień i zalań plantacji. Na takich polach rolnicy mają też duże problemy z terminowym zasileniem ozimin pierwszymi dawkami azotu.                               

Źródło: LODR w Końskowoli, oprac. Krzysztof Kurus

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.