29 kwietnia 2021 r. odbyło się VII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina oraz wicepremiera Ukrainy Oleksija Reznikowa. Ze strony MRiRW w posiedzeniu Komisji wziął udział sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Posiedzenie było okazją do omówienia:

▪ współpracy w różnych sektorach gospodarki: energetyka, bankowość, finanse, sprawy celne, rolnictwo;

▪ możliwości poprawy warunków współpracy handlowej, ekonomicznej i inwestycyjnej z Ukrainą.

Wiceminister Ryszard Bartosik podkreślił, że jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem ścisłej współpracy dotyczącej sektora rolnego z partnerami ukraińskimi. Współpraca ta odbywa się w ramach dialogu na szczeblu ministerialnym i eksperckim, także w ramach polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa (ostatnie posiedzenie 24 marca br.).

Wymiana handlowa

Sekretarz stanu w MRiRW z zadowoleniem odnotował rosnącą wartość wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi między Polską i Ukrainą. W 2020 r. obroty tą grupą towarów wyniosły prawie 1,5 miliarda euro. Ukraina jest pierwszym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych wśród krajów pozaunijnych. Liczymy na rozwiązanie problemów w dostępie do rynku ukraińskiego, zwłaszcza na doprowadzeniu do uznania przez Ukrainę regionalizacji terytorium Polski pod kątem ASF. Wiceminister wyraził nadzieję, że intensywne kontakty polskich i ukraińskich służb weterynaryjnych przyczynią się do pozytywnego załatwienia tych kwestii. Warto też podkreślić rozwijającą się współpracę granicznych lekarzy weterynarii obu krajów.

Współpraca służb weterynaryjnych

Jako przykład konstruktywnej i efektywnej współpracy polsko-ukraińskiej wiceminister Bartosik wskazał na realizowany od 9 lat program zwalczania wścieklizny lisów w strefie buforowej na terytorium Ukrainy współfinansowany przez UE.

Wymiana naukowa i ekspercka

Ryszard Bartosik poinformował również o prowadzonej współpracy naukowej i eksperckiej z Ukrainą. Np. od 1 kwietnia br. realizowany jest z udziałem polskiej inspekcji fitosanitarnej projekt twinningowy na rzecz Ukrainy. Dotyczy on nadzoru nad GMO, ochrony praw do odmian roślin oraz produkcji nasion i sadzonek zgodnie ze standardami UE. Z kolei Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) kontynuuje ze swoim ukraińskim odpowiednikiem współpracę w zakresie ochrony prawnej odmian roślin.

Zdaniem strony ukraińskiej

Wiceminister Taras Kaczka podkreślił znaczenie współpracy handlowej z Polską towarami rolno-spożywczymi i wyraził nadzieję na jej kontynuację. Wskazał, że istotne są  także relacje na poziomie związków i organizacji rolniczych. Poinformował, że sektor rolny Polski i Ukrainy konkuruje ze sobą, ale również się uzupełnia. Ukrainie zależy na rozwoju zaawansowanego technologicznie nowoczesnego rolnictwa, w tym produkcji ekologicznej. Przyjmowane są nowe regulacje prawne (ostatnio w zakresie dobrostanu zwierząt). Ważna jest także współpraca służb weterynaryjnych, w tym na przejściach granicznych. Ukraina jest zainteresowana kontynuacją programu zwalczania wścieklizny. Wiceminister Taras Kaczka wspomniał również o złożonych do KE postulatach dotyczących dalszej liberalizacji handlu w ramach DCFTA. Wyraził nadzieję na wsparcie ze strony Polski w tym zakresie.

Na zakończenie Ryszard Bartosik – jako szef delegacji MRiRW – wyraził przekonanie, że biorąc pod uwagę skalę kontaktów biznesowych, trendy i wyniki wzajemnej wymiany handlowej liczy na dalszy rozwój potencjału dobrych wzajemnych relacji, także w sektorze rolno-spożywczym.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.