23 stycznia 2024 roku w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) , który składa się z 26 członków reprezentujących instytucje jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa min. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające  na rzecz rolnictwa. Członkami PDO są także delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym PDO w województwie lubelskim jest dr inż. Piotr Pszczółkowski. W posiedzeniu brał udział Prezes LIR Gustaw Jędrejek.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń koordynowanych merytorycznie przez COBORU. Na terenie naszego województwa jednostką koordynującą PDO jest Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym, której Dyrektorem jest mgr inż. Łukasz Korszeń. Punkty w których realizowane są badania odmianowe w systemie PDO znajdują się w min. w: SDOO Cicibór Duży,  ZDOO Uhnin, ZDOO Bezek, ZDOO Czesławice oraz  w punktach doświadczalnych: Ulhówek, Palikije, Poźog. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO tworzone są w naszym województwie LOZ „listy zalecanych do uprawy odmian” . Lubelska Izba Rolnicza mając na uwadze efektywne wykorzystanie postępu biologicznego w rolnictwie oraz korzyści związane z ułatwieniem rolnikom dokonywania wyboru upraw najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania, dofinansowuje badania prowadzone przez Lubelskie Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.