Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Europejskich Rolniczych Organizacji Zawodowych oraz Spółdzielczości Rolniczej COPA-COGECA w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego zwróciły się do Przewodniczących Partii Politycznych zwracając uwagę, że rolnictwo jest kluczowym sektorem dla przyszłości Polski i Europy.

Jest to sektor strategiczny zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe dla całego społeczeństwa. Dodatni wynik handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi wskazuje, że jest to ważna gałąź gospodarki generująca przychód dla budżetu państwa (w okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży wyniosła 29,7 mld EUR).

Pismo pdf>>>

Należy zaznaczyć, że 40% społeczeństwa Polski zamieszkuje na obszarach wiejskich.

Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej kompetentnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, która będzie w stanie walczyć nie tylko o przetrwanie ale i rozwój rolnictwa, w tym znaczenia jednej z najważniejszych polityk UE to jest Wspólnej Polityki Rolnej. Do najważniejszych wyzwań nowej kadencji PE należy ochrony przyrody i produkcji żywności, zwiększenie konkurencyjności i zyskowności rolnictwa UE oraz utrzymanie jego potencjału produkcyjnego, zapewnienie odpowiedniego budżetu, który pozwoli zrealizować ww. cele przy łagodzeniu zmian klimatu.

Mając powyższe na uwadze i w trosce o przyszłość polskiego rolnictwa polskie organizacje rolnicze zwróciły się do Panów Przewodniczących o umieszczenie kandydatów na posłów do PE, którzy będą odpowiedzialni za reprezentowanie sektora rolnego, na pierwszych miejscach list.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.