Informujemy, że Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wprowadził nową zakładkę na swojej stronie internetowej, poświęconą Integrowanej Produkcji Roślin. Znajdują się tam zalecenia dotyczące wyboru odmian roślin rolniczych do siewu, zgodnie z wymogami tego systemu.

W ramach Integrowanej Produkcji Roślin (IP) istnieją wymogi, które należy spełnić, takie jak wybór odpowiedniej odmiany dostosowanej do danego rejonu uprawy oraz wykazującej odporność lub tolerancję na patogeny i czynniki środowiskowe. Takie zapisy znajdują się w Metodykach IP na listach obligatoryjnych czynności i zabiegów dotyczących soi, kukurydzy, ziemniaka, rzepaku ozimego, jęczmienia browarnego, pszenicy ozimej i jarej. Niemniej jednak, brak konkretnych wytycznych co do interpretacji tych zaleceń może prowadzić do nieporozumień między rolnikami a jednostkami certyfikującymi.

W tej sytuacji, organ certyfikujący odgrywa kluczową rolę w ocenie, czy dana odmiana rzeczywiście spełnia wymagania standardów IP. W związku z tym lista rekomendowanych odmian staje się istotnym narzędziem zarówno dla rolników, jak jednostek certyfikujących.

Zgodnie z wytycznymi COBORU, zaleca się priorytetowy wybór odmian z Listy Odmian Zalecanych (LOZ), jednak akceptowane są także te z Krajowego Rejestru Odmian (KR) oraz te, które przeszły badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Więcej szczegółowych informacji oraz listy odmian roślin rolniczych rekomendowanych do uprawy w ramach systemu IP można znaleźć tutaj: https://www.coboru.gov.pl/pdo/ipr

Źrodło: LODR, E. Baca na podst. danych COBORU

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.