W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 marca 2024 r., w sprawie długości okresu zobowiązań dla beneficjentów interwencji I.13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” uwzględnionej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa przedstawił pismem z 25 kwietnia 2024 r. informację, że przychyla się do wnioskowanych zmian.

Wystąpienie KRIR >>>

Odpowiedź MRiRW >>>

MRiRW informuje, że aktualnie mechanizm wsparcia w ramach interwencji I 13.2 obejmuje okres pięciu lat realizacji planu biznesowego oraz wypłaty pomocy i trzech lat obowiązku posiadania statusu grupy producentów rolnych (GPR) i organizacji producentów (OP) oraz wydatkowania uzyskanej pomocy finansowej po otrzymaniu ostatniej płatności.

Do MRiRW docierają sygnały, że okres ten może zniechęcać potencjalnych beneficjentów do udziału w tym mechanizmie, w szczególności biorąc pod uwagę aktualną sytuacje na rynkach rolnych i wynikającą z niej niepewność odnośnie do prowadzenia produkcji rolnej w dłuższym okresie. W związku z tym podjęło starania o zmianę tych warunków.

W MRiRW przygotowano projekt uchwały Komitetu Monitorującego PS WPR 2023- 2027, mający na celu zmianę przyjętych założeń odnośnie do interwencji I.13.2.

Proponowane zmiany polegają m.in. na określeniu obowiązku:

1) utrzymania statusu uznania za grupę producentów rolnych lub organizację producentów przez okres minimum jednego roku od otrzymania ostatniej płatności (zamiast trzech lat jak jest obecnie);

2) wydatkowania wsparcia do końca pierwszego roku działalności beneficjenta, następującego po uzyskaniu ostatniej płatności (zamiast do końca trzeciego roku jak jest obecnie).

W opinii MRiRW proponowane zmiany uelastycznią warunki realizacji wsparcia w ramach interwencji I.13.2 i powinny zwiększyć zainteresowanie potencjalnych beneficjentów ubieganiem się o pomoc finansową w ramach tej interwencji.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.