2 lutego 2016 r. w odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Sejmowej Komisji i Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd KRIR przedstawił stanowisko samorządu rolniczego na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 r.

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie umożliwienia wykorzystania środków de minimis na wapnowanie gruntów rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 lutego 2016 r. poinformowało, że trudności związane z zabezpieczeniem budżetowych środków finansowych na realizację ww. programu, spowodowały, że wstrzymano nad nim prace. Jednocześnie MRiRW poinformowało, że zwróciło się Ministra Środowiska z prośbą o „propagowanie i wspieranie inicjatyw prowadzących do uruchamiania programów finansowania zabiegu wapnowania gleb tak, aby koszty wapnowania były ponoszone nie tylko przez jej użytkowników, tj. rolników, ale również przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na poprawę stanu środowiska, np. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

W związku z prośbą o wyrażenie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 5 lutego 2016 r. zaproponowała, aby uwzględnić wszystkie gminy z powiatu ełckiego i oleckiego oraz dodać całe powiaty, takie jak piski, gołdapski i węgorzewski.

W dniu 4 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie czwartej kadencji Rady Kobiet przy Lubelskiej Izbie Rolniczej. Obrady poświęcone były głównie sprawom organizacyjnym funkcjonowania samej Rady Kobiet i określenia kierunków jej działalności przy Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Resort rolnictwa przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących doradztwa rolniczego. Nadzór nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (ODR) ma być przekazany od marszałków województw do ministra rolnictwa - poinformował w środę wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

W dniu 3 lutego br. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała konferencję pt. „Co dalej z doradztwem rolniczym. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, sfery nauki, zarządów województw, izb rolniczych oraz administracji rządowej.

W związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny Zarząd KRIR w dniu 4 stycznia 2016 r. przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi list otwarty Śląskiej Izby Rolniczej w tej sprawie. Resort rolnictwa w dniu 2 lutego 2016 r. przesłał swoją odpowiedź.

W przyjętym wczoraj przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowe. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

Greccy rolnicy, protestujący m.in. przeciw podniesieniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, ogłosili w poniedziałek bezterminową blokadę dwóch przejść na granicy z Bułgarią – Kułata–Promachonas oraz Ilinden–Exochi. Ciężarówki nie są przepuszczane, droga sporadycznie otwiera się dla samochodów osobowych i autokarów.

Strefa ochronna w Polsce, objęta ograniczeniami w związku z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików, zostanie nieznacznie rozszerzona - potwierdziły źródła w Komisji Europejskiej. Polskie ministerstwo rolnictwa krytykuje tę decyzję.

Czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych (koni) w przypadku naruszenia przepisów umożliwia projekt nowelizacji ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, który rząd przyjął w poniedziałek - poinformował CIR.

Rząd w poniedziałek znowelizował rozporządzenie umożliwiające rolnikom otrzymanie kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l.
W przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.


MRiRW

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2015 roku sprywatyzowała prawie 85,3 tys. ha, w tym sprzedała około 76,7 tys. ha, oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 1,85 mld zł.

W dniu 27 stycznia 2016 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), zorganizowano wysłuchanie publiczne w sprawie sektora mleka pod tytułem „Przyszłość europejskiego sektora mleka, instrumenty jakie są potrzebne, aby zapobiec przyszłym kryzysom”. W wysłuchaniu wzięli udział eksperci reprezentujący różne instytuty badawcze oraz środowiska naukowe z Polski, Niemiec, Węgier, Anglii oraz Francji. Wydarzenie to miało na celu ponowne zwrócenie uwagi na bardzo trudną sytuację sektora produkcji mleka w Europie oraz kryzysu, w jakim się on znajduje, w kontekście znalezienia odpowiednich instrumentów, które mogłyby poprawić obecną sytuację oraz zapewnić stabilne warunki pracy dla producentów mleka w perspektywie długofalowej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.