W dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisji Środowiska, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt tzw. specustawę. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej tj.: Pan Antoni Skura – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, delegaci PanZbigniew Górski, Zbigniew Kiesz,  Krzysztof Koślacz oraz Pan Daniel Chudek. Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej w trakcie obrad zgłosili dwa wnioski do ustawy. Pierwszy z nich dotyczył kosztów biasekuracji w gospodarstwach rolnych. Delegaci zgłosili, że koszty te powinny być refundowane w całości. Drugi z wniosków zgłoszonych przez delegatów dotyczył ustawy nakładającej na samorządy obowiązek zabezpieczenia terenu, przejść dla zwierząt. Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskowali o zwrot kosztów dla samorządów ponoszących koszty zabezpieczenia terenu.

 kom rol 9 1m

 Projekt w grudniu uchwalił Sejm. Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian w różnych przepisach prawa.

Specustawa o ASF zmienia min.:

-Prawo budowlane,

- Prawo łowieckie,

-Ustawę o broni i amunicji

- Ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt,

- Prawo o lasach,

- Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego,

- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Jakie rozwiązania zaproponowano w specustawie w ramach ASF:

 • możliwość przeznaczenia pieniędzy ze środków z funduszu leśnego na zapobieganie dalszego rozprzestrzeniania się ASF, w tym na grodzenia lasów i innych terenów; 
 • możliwość przeprowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt przez doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z żołnierzy lub policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej 
 • zwolnienie z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę na niecki dezynfekcyjnej przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie; 
 • możliwość wnioskowania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o udzielenie wsparcia przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, ochotniczą straż pożarną czy Inspekcję Weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych, zwłaszcza:
  w zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich,
  w poszukiwaniu padłych zwierząt,
  w kontroli przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji;
 • włączenie do zadań Polskiego Związku Łowieckiego działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych, w tym ASF;
 • konieczność przestrzegania zasad bioasekuracji przez myśliwych;
 • wprowadzenie zakazu celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania, które ma na celu ograniczanie występowania chorób zakaźnych zwierząt lub ograniczenia szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej;
 • wprowadzenie możliwości wykorzystywania do wykonywania odstrzału sanitarnego broni do celów łowieckich wyposażonej w tłumik huku; 

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.