Pomoc państwa w merytorycznym wspieraniu decyzji rolnika – tematem posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju. W środę, odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju. Tematem spotkania była pomoc państwa w merytorycznym wspieraniu decyzji rolnika – system kształcenia, doradztwo rolnicze, jednostki badawczo–rozwojowe. W posiedzeniu Rady, które otworzył Przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski, wzięli udział Doradcy Prezydenta RP – dr Barbara Fedyszak–Radziejowska, Błażej Spychalski oraz Marcin Drewa. Uczestnikiem Rady był P. Marcin Hałabis - rolnik, hodowca trzody chlewnej z Gminy Zakrzówek (powiat kraśnicki), starosta tegorocznych Dożynek Prezydenckich.

Gośćmi spotkania byli: Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z ekspertami z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dr Szymon Sikorski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Minister Janusz Kowalski oraz eksperci z Ministerstwa przedstawili działania, wdrażane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, m.in. w zakresie systemu kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności adaptacji programów nauczania do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa w Polsce i w Europie. Omówiono również system państwowego doradztwa rolniczego w zakresie podnoszenia wiedzy rolników, niezbędnej do radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami w rolnictwie.

Szymon Sikorski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w swoim wystąpieniu pt. „Stan i perspektywy rolniczego kształcenia akademickiego w Polsce” – przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące podnoszenia poziomu kształcenia rolników przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa, jako atrakcyjnego zawodu. Wskazywał przy tym, że kształcenie studentów nie może być jedynie odpowiedzią na zmiany, lecz musi wyprzedzać obecne trendy występujące w globalnej gospodarce, jak i w społeczeństwie tak, by jak najwięcej młodych ludzi chciało się kształcić na kierunkach rolniczych.

Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił szczegółowo bieżące oczekiwania rolników wobec państwowego doradztwa rolniczego oraz potrzebę profesjonalnego merytorycznego wsparcia produkcji rolniczej, prowadzenia gospodarstwa i radzenia sobie z wyzwaniami. Ponadto wskazał również działania Ośrodków Doradztwa Rolniczego w zakresie pomocy rolnikom w adaptacji do zmieniających się reguł Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Podczas dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu Rady debatowano o kluczowych działaniach, mających na celu dodatkowe szkolenia czy wsparcie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kontekście przygotowania do wsparcia rolników w radzeniu sobie np. z realizacją procedur unijnych związanych m.in. z otrzymaniem dopłat z budżetu WPR. Akcentowano również nie ilość, a jakość w kształceniu rolników, ponieważ muszą oni posiadać rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, nabywane poprzez kształcenie i praktyczną działalność.

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiając końcowe wnioski z posiedzenia podkreślił, że dzisiejsze posiedzenie powinno skutkować przyśpieszeniem wprowadzenia rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej i wsparcia doradztwa rolniczego w zakresie skutecznego reagowania na potrzeby rolnika oraz podwyższeniem poziomu kształcenia rolników, by wypracowane działania naukowe na uczelniach służyły polskiej gospodarce.

Źródło: Prezydent.pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.