W dniu 27 września Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa odnośnie wprowadzenia zmian w pomocy pt. „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego za straty poniesione w latach 2019-2021".

W związku z problemami hodowców drobiu wywołanymi wystąpieniem grypy ptaków, rolnicy zgłaszają problem braku możliwości skorzystania z pomocy przez hodowców drobiu w ramach programu „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego za straty poniesione w latach 2019-2021". Producenci rolni, którzy ponieśli starty w produkcji drobiarskiej, mieli otrzymać pomoc w wyniku zastosowania środków weterynaryjnych na obszarach objętych ograniczeniami, wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków polegających m.in. na 1) Wsparciu z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych, 2) Wsparciu z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych, 3) Wsparciu z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie, 4) Wsparciu z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie, 5) Wsparciu z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu. W odniesieniu do wsparcia z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce, zakłada się przyznanie pomocy kiedy: „Za sprzedaż zwierzęcia po obniżonej cenie, o której mowa w pkt 8.4, uznaje się sprzedaż tego zwierzęcia w okresie stosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto skupu tych zwierząt w zakładach drobiarskich, notowana w skali kraju, w tygodniu, w którym te zwierzęta zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

Rozporządzenie stanowi więc, że jeżeli hodowca w zakładanym okresie sprzedał po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto skupu tych zwierząt w zakładach drobiarskich, notowana w skali kraju, w tygodniu, w którym te zwierzęta zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym, otrzyma takie wsparcie. W nawiązaniu do przytoczonego warunku hodowcy drobiu są zdania, że jeżeli grypa ptaków „wybuchła” to cena sprzedaży spadła na terenie całego kraju, ponieważ m.in. wstrzymany został eksport. Należy zauważyć, że w tej sytuacji nie było hodowcy, który sprzedawał drób powyżej kosztów wyprodukowania, a niska cena sprzedaży sama w sobie nie stanowiła pokrycia kosztów produkcji.

Stworzone warunki, aby skorzystać ze wsparcia z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie są nie do spełnienia, wobec czego zwrócono się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów prawnych programu w taki sposób, aby hodowcy drobiu mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, które rekompensowałyby przynajmniej poniesione straty w związku z wystąpieniem niezależnych od hodowców czynników tj. grypy ptaków.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.