W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 26 września 2023 r. w sprawie braku środków finansowych na dopłaty do ubezpieczenia sadów od gradu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Zakłady Ubezpieczeń, z którymi została podpisana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowa na stosowanie w 2023 r. dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, nie zgłosiły dodatkowego zapotrzebowani na limity dopłat ponad kwoty limitów określone w zawartych umowach i aneksach do tych umów.

W przypadku zgłoszenia dodatkowych potrzeb wnioski zostaną uwzględnione, gdyż na dzień dzisiejszy z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 r. kwoty dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie została rozdysponowana kwota ponad 50 mln zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. w części 32 – Rolnictwo wydatki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano w kwocie 920 504 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co określona w tej części budżetu państwa na 2023 r.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.