Wstępne konsultacje rynkowe dla rynku wieprzowiny zostały rozszerzone o rynek wołowiny. Zapraszamy do udziału w konsultacjach związanych z planowanym konkursem, którego przedmiotem jest dostarczenie „Systemu do śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny”.

Celem konsultacji jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie konkursu na dostarczenie „Systemu do śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny”, w tym: oszacowania jego wartości, przekazania danych niezbędnych do przygotowania pracy konkursowej, stosowania  kryteriów oceny wyboru wykonawcy lub pracy konkursowej oraz innych kwestii technicznych związanych z realizacją zamówienia.

Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych można składać do 20 lutego
2023 r. do godziny 15.00.
Przewidywany czas trwania wstępnych konsultacji rynkowych to 10 marca 2023 r. - z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w ogłoszeniu.

Konsultacje są prowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, tj. Zleceniobiorcę Pilotażu w ramach pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Szczegółowe informacje o konsultacjach dostępne są pod linkiem:  eB2B - Postępowanie - Wstępne konsultacje rynkowe pn.: „System dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny”.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności

Paszportyzacja polskiej żywności to projekt wchodzący w skład portfela projektów strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad projektem zostały zainicjowane przez organizacje i związki branżowe reprezentujące rynek wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka.

Realizacja pilotażu została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów wydanej w oparciu o art. 10c Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. W efekcie 16 grudnia 2021 r. pomiędzy KOWR a NASK-PIB została zawarta umowa, której przedmiotem jest uregulowanie zasad realizacji i finansowania projektowego pilotażowego.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności docelowo przewiduje budowę i wdrożenie w Polsce systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. W przypadku ewentualnego wdrożenia, system ten udostępni szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym, przede wszystkim dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z obecnie działającymi bazami referencyjnymi. Tym samym polski sektor rolno-spożywczy może zyskać narzędzie, w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne informacje o produkcie żywnościowym.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych tutaj: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci

Źródło: KOWR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.