Z udziałem sekretarz stanu Anny Gembickiej rozpoczęła się dziś w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Bioeast pod nazwą Prezentacja agendy badań i innowacji dla Makroregionu BIOEAST.

Znaczenie kongresu

– Taka międzynarodowa wymiana perspektywy z różnymi państwami jest niezwykle cenna, ponieważ każdy z nas skupia się na innych obszarach. Rolnictwo w różnych krajach wygląda w inny sposób, ale możemy dużo się od siebie nauczyć, zaczerpnąć od siebie pomysły jak pewne projekty powinny być zorganizowane. Dlatego jestem pewna, że wyniki tego Kongresu dadzą nam dużo informacji w zakresie kolejnych pomysłów i rozwoju biogospodarki – podkreśliła wiceminister Gembicka.

– Dzięki wymianie wiedzy jesteśmy w stanie wypracować lepsze rozwiązania, i to co ja zawsze podkreślam, przenieść je do praktyki – stwierdziła sekretarz stanu.

Zwróciła również uwagę, że bardzo istotna jest współpraca zespołów roboczych, bo każde z państw odpowiada za jeden z tematów. Wiceminister podniosła również kwestie współpracy międzyresortowej, a także instytutów badawczych, szkół rolniczych i ośrodków doradztwa rolniczego.

– Bardzo ważna jest rola koordynacyjna resortu rolnictwa w przekazywaniu wypracowanych efektów tego projektu do innych ministerstw – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka.

Cel kongresu

Organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach inicjatywy BIOEAST Kongres ma na celu zaprezentowanie nowo opracowanej makroregionalnej Strategicznej Agendy Badań i Innowacji BIOEAST (BIOEAST SRIA). Wypracowanie Agendy BIOEAST stanowi realizację zobowiązania politycznego podpisanego przez Ministrów Rolnictwa państw BIOEAST. Agenda ma stanowić wsparcie strategiczne dla polityki badań i innowacji w biogospodarce oraz innych powiązanych sektorach, w takich obszarach tematycznych jak:

  • Agroekologia,
  • Systemy Żywnościowe,
  • Bioenergia,
  • Zaawansowane produkty biochemiczne i biomateriały,
  • Łańcuchy wartości w leśnictwie,
  • Biogospodarka słodkowodna,
  • Edukacja w biogospodarce.

W trakcie Kongresu prezentowane są wypracowane dokumenty koncepcyjne dla rozwoju biogospodarki państw BIOEAST (11 dokumentów koncepcyjnych). Wydarzenie jest okazją do dyskusji nad najistotniejszymi wyzwaniami w kontekście badań i innowacji przed jakimi staje makroregion BIOEAST.

Czym jest Bioeast

Jest to inicjatywa polityczna zapoczątkowana przez kraje Grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Węgry, Polskę, Słowację, do których dołączyły: Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia i Słowenia.

Inicjatywa Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz opartego na wiedzy rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce – Bioeast – oferuje wspólne zaangażowanie polityczne i wspólne strategiczne ramy badań i innowacji na rzecz zrównoważonej biogospodarki.

Kongres zorganizowany w Warszawie potrwa do 16 marca br.

Źródło: MRiRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.