Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej wystąpił 28 marca 2023 r. do wicepremiera ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udzielenie informacji na temat stanu prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115.

Samorząd rolniczy docenia starania Rządu RP w celu przepisów rozporządzenia, odnośnie wprowadzenia obowiązku ograniczenia zużycia środków ochrony roślin o 50% w stosunku do stanu średniego z lat 2015-2017 w danym kraju (niezależnie od obecnego poziomu ich użycia).  

Planowane nałożenie na rolników, już od stycznia 2024 roku, dodatkowych obciążeń administracyjnych takich jak obowiązkowe korzystanie z doradztwa i prowadzenie elektronicznego rejestru integrowanej ochrony roślin – jest nie do zaakceptowania przez samorząd rolniczy. Rolników niepokoi fakt nieprzygotowania zarówno systemu zgłaszania stosowanych zabiegów, jak również zbyt mała liczba doradców, którzy będą zobowiązani do udzielania rolnikom obowiązkowych porad.

Podsumowując, samorząd rolniczy wystąpił o kontynuację działań na forum UE w celu złagodzenia skutków przepisów dla rolników oraz podjęcie najwcześniej jak to możliwe, szkoleń dla doradców oraz rolników, odnośnie spełnienia wymagań określonych przepisami.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.