W związku z realizacją wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego dotyczącym wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków wynikających z procedury wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 10 listopada 2023 r., przekazuje co następuje:

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje:

Zarząd KRIR wystąpił w dniu 24 października 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie podjęcia kroków na forum UE odnośnie derogacji norm GAEC 6, 7 i 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 07 listopada 2023 r. przekazało następujące informacje:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady izb Rolniczych na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie redukcji populacji wilka w Beskidzie Niskim i Bieszczadach oraz wypłaty odszkodowań za zagryzione zwierzęta domowe i psy niezależnie od rasy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło zamieszczone poniżej stosowne informacje.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 października 2023 r. o dalsze działania w celu odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację:

W dniu 18 października 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na pismo Zarządu KRIR  z dnia 12 kwietnia 2021 r., na wniosek Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej, dotyczący  wzrostu liczebności populacji wilka w Polsce. 

Wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie populacji wilka >>

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem z dnia 26 października 2023 r., przekazało wytyczne na temat możliwości zabezpieczania gospodarstw rolniczych przed szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione, informując co następuje:

W nawiązaniu do korespondencji z resortem rolnictwa w sprawie problemów z działaniem aplikacji suszowej oraz koniecznością wydłużenia terminu składania wniosków za pośrednictwem aplikacji, 26 października 2023 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie przesłał wnioski wojewódzkich izb rolniczych w tej sprawie oraz wniósł ponownie o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji publicznej do dnia 30 listopada br.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 27 września 2023 r. w związku z informacjami napływającymi od rolników o brakach nawozów wieloskładnikowych na rynku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismem z 23 października 2023 r. następujące informacje.

Z danych opracowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego wynika, że stan zaopatrzenia w nawozy wieloskładnikowe był średni (tj. nawozy są w terminach, gdy będą potrzebne, może ich nie być na składzie, czasami występują problemy z kupnem).

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych resort rolnictwa poinformował 12 października 2023 r., że w ostatnim czasie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło do omówienia na forum Unii Europejskiej postulat objęcia sankcjami zbóż importowanych z Federacji Rosyjskiej.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie przywrócenia terminów na uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie poprawek lub załączników w ramach wsparcia realizowanego na podstawie przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększaniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 820), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 09 października 2023 r., informuje co następuje:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 18 września 2023 r.  dotyczące zmiany terminów siewu międzyplonów ozimych oraz ich mulczowania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismem z dn. 9 października 2023 r. poniższe informacje.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 03 października 2023 r., w sprawie wydłużenia terminu składania załączników w ekoschemacie Dobrostan zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje:

W odpowiedzi na pisma KRIR w sprawie problemów związanych z dostępnością oraz cenami paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że ceny paliw w Polsce są ustalane przez producentów na podstawie uwarunkowań rynkowych, które są zależne od sytuacji na światowych rynkach produktów naftowych, stanu gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.

W odpowiedzi na pismo z KRIR w sprawie sytuacji na rynku kukurydzy >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 4 października 2023 r., przekazało następujące informacje:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.