Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 9 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania tego ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu.

W przekazanym Stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zagospodarowania ziarna kukurydzy do produkcji bioetanolu czytamy: Import kukurydzy z Ukrainy do Polski doprowadził do destabilizacji krajowego rynku. Polska miała być krajem tranzytowym. Tymczasem kukurydza ukraińska wjechała do naszego kraju i zalega w magazynach.

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd KRIR wysapił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwolnienia rolników z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 października 2022 r., realizujące wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji,  do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie czy nie są stosowane praktyki ograniczające konkurencję na rynku zbóż UOKIK przekazał następującą informację:

W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło sie 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie uruchomienia interwencyjego skupu kukurydzy przy współudziale podmiotów prywatnych.

Ocenia się, iż na wschodzie i południowym wschodzie kraju zaawansowanie zbiorów wynosi około 70%. Znaczne zaawansowanie zbiorów spowodowało spore nasycenie rynku kukurydzą i wyraźne spadki cen.

W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło sie 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski.

W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło sie 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z wnioskiem o zmianę przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt w taki sposób, aby odbiór zwierzęcia przez różnego rodzaju organizacje społeczne odbywał się tylko w obecności właściciela i lekarza weterynarii.

W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło sie 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z wnioskiem o włączenie samorządu rolniczego jako przedstawicieli rolników w proces konsultacji społecznych programów ochrony gatunków zagrożonych, takich jak: żubr, ryś, wilk, bóbr.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz w związku z licznymi wątpliwościami w tej sprawie wystąpił 20 grudnia 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wicepremiera Henryka Kowalczyka o podanie listy upraw, które będą traktowane jako obniżające oraz poprawiające bilans materii organicznej w glebie w ramach praktyki „Zróżnicowana struktura upraw” wdrażanej w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”.

Odpowiadając na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 października 2022 r. Prezes UOKiK poinformował pismem z 30 listopada 2022 r., że wszczął postępowanie wyjaśniające, mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem nawozami mineralnymi mogło dojść do naruszenia przepisów ww. Ustawy uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym ustalenie, czy sprawa ma charakter antymonopolowy.

W odpowiedzi na kolejne wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2 listopada 2022 r. w sprawie wymogów praktyki Zróżnicowana struktura upraw w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi określonych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa poinformował, co następuje.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 26 października 2022 r. w związku z wnioskiem przyjętym podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 29 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia aplikacji eWniosekPlus o formę mobilną, resort rolnictwa przekazał pismem z 30 listopada 2022 r. poniższe wyjaśnienia.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 października 2022 r. realizujące wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji  do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych w Polsce NIK przedstawił następującą odpowiedź:

7 grudnia 2022 r. w Senacie odbyła się, zorganizowana przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja, „Zielony Ład w rolnictwie a realizacja Krajowego Planu Strategicznego”.

W odpowiedzi na wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin przesłany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka pismem z 25 października 2022 r. Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Nina Dobrzyńska udzieliła następujących wyjaśnień:

Wnioskują Państwo o wprowadzenie takich przepisów, aby środki ochrony roślin stosowanie w innych krajach Unii Europejskiej mogły być stosowane w Polsce oraz środki dopuszczone do  stosowania i zakupione np. w Niemczech, a nie zarejestrowane w Polsce mogły być stosowane w Polsce zgodnie z prawem.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.