11 września 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów w sprawie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722). W posiedzeniu udział wziął Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman oraz przedstawiciele izb rolniczych woj. mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, wystąpił 10.07.2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poszerzenia zakresu upraw objętych monitoringiem suszy o grupę użytków zielonych. Poniżej zamieszczo wystąpienie KRIR i odpowiedź resortu rolnictwa.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 17.05.2018 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznawanych za EFA. Poniżej zamieszczono wystąpienie KRIR i odpowiedź resortu rolnictwa.

Poniżej zamieszczono wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie wniosku Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczące ochrony buraka cukrowego przed szkodnikiem szarkiem komośnikiem wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł

MRiRW zaprasza do oglądania filmów z cyklu „Wiedz i mądrze jedz” – propagujących ideę sprzedaży bezpośredniej.

Dostępne są one między innymi na kanale You Tube „Prosto od rolnika” https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ.

Filmy, spoty oraz inne materiały będące częścią kampanii dostępne są na stronie internetowej www.prostoodrolnika.pl.

Lubelska Izba Rolnicza zaprasza na PIKNIK DROBIOWY 2018, który odbędzie się 8 września 2018 r. w godz. 13.00-18.00 w Ostrowie Lubelskim (Park Miejski). Plakat z programem pikniku zamieszczono poniżej.

Od 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. O tego dnia wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642). Poniżej przedstawione zostały główne zmiany, które nowelizacja wprowadza.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przebywa w Krynicy, gdzie uczestniczy w Forum Ekonomicznym. Wczoraj szef resortu rolnictwa wziął udział w dwóch panelach, na temat GMO oraz innowacyjności w rolnictwie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.  Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.877 zł 40 gr.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konferencję  pn. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”, służącą  umożliwieniu bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz wiedzy różnych podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 r. w Polanicy-Zdrój (Hotel Polanica Resort & SPA).

Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi współfinansowany ze środków unijnych dedykowany jest mieszkańcom województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej, z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolników, leśników, myśliwych, którzy podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem.

Lubelska Izba Rolnicza wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, firmą LIC i Panem Pawłem Węgelewskim (firma RWB – Rotacyjny Wypas Bydła) zorganizowali seminarium wyjazdowe w Wielkiej Brytanii dla rolników, doradców i przedstawicieli mleczarni (Spółdzielnia Mleczarska Ryki). Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Lydney Park Estate w zachodniej części Anglii – hrabstwo Gloucestershire. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował delegat z Rady Powiatowej LIR Powiatu Lubelskiego Pan Sylwester Pszczoła.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.