Szanowni Państwo, poniżej publikujemy informację Głównego Lekarza Weterynarii związanych z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

Projekt ustawy został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przyznawana będzie pomoc na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu na dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych przez szkodniki, zwierzynę lub w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Dotychczas pomoc była przyznawana tylko w przypadku uszkodzeń spowodowanych procesem chorobotwórczym.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W dniu 18 października 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek KRIR >>> w sprawie ponownego uruchomienia naboru wniosków na bioasekurację, informując co następuje:

W dniu 18 października 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na wniosek KRIR >>> w sprawie dofinansowania budowy silosów na kiszonki, płyt obornikowych i ich systemów zadaszeń oraz utwardzenia dojazdów, informując co następuje:

W dniu 19 października br. Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali list intencyjny.

Celem jest zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi tj. Lasami Państwowymi oraz KOWR, wykonującymi w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa.

19 października br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR i Robert Chciuk, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisali porozumienie zakładające współpracę dotyczącą uporządkowania mienia Skarbu Państwa.

Już w środę 20 października rozpocznie się drugie w tym roku spotkanie online, podczas którego eksperci ARiMR, KOWR, KRUS, NFOŚiGW przybliżą dostępne programy pomocowe. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Koła gospodyń wiejskich po raz czwarty mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. W ramach zakończonego właśnie naboru Agencja zarejestrowała ponad 10 tys. wniosków.

Koła gospodyń wiejskich organizują życie kulturalne gmin, popularyzują lokalne tradycje i zwyczaje, pielęgnują dziedzictwo kulinarne, a przede wszystkim budują społeczne więzi. Niewiele jest organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. Kołom gospodyń wiejskich, z ich 140-letnią historią, nie tylko to się udało, one świetnie odnalazły się w dzisiejszych czasach. A dodatkowo z pomocą państwa zyskały nowe możliwości działania.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. W dniu 19 październik 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2021 r. limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk).

Za nami II stacjonarne posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR, które odbyło się 6 października 2021 r. w Parzniewie. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat niesprawiedliwych zasad uczestnictwa rolnika z terenów wiejskich i miejskich w działaniach PROW.  Z powodu miejsca prowadzenia działalności - rolnik z terenów miejskich nie może w pełni uczestniczyć w systemie wsparcia ogłaszanego przez ARiMR,  a coraz częściej tereny wiejskie wchłaniane są przez granice administracyjne miast. Zwrócono także uwagę na problem związany z brakiem możliwości skorzystania przez beneficjentów działania „młody rolnik”  z programu działalności pozarolniczej.

Choć jesienna data Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej nie jest typowa, to w kieleckim ośrodku wystawienniczym nie zabrakło liderów branży maszyn rolniczych, a zwiedzający mieli okazję zapoznać się z przedpremierowymi pokazami ciągników, przyczep i bron. Między 8 a 10 października 2021 r. Targi Kielce odwiedziło ponad 20 tysięcy gości.

12 października 2021 r. odbyło się IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie. Krajowa Rada Izb Rolniczych, obserwując zjawiska zachodzące w otoczeniu rolnictwa, zauważa bardzo szybki wzrost kosztów produkcji. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu Gustaw Jędrejek oraz Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła.

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.