27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Na stanowisku Prezesa oraz Wiceprezesa – bez zmian: Prezesem KRIR został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem Mirosław Borowski - Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Członkiem Zarządu KRIR po raz pierwszy została kobieta – Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Skład Zarządu uzupełnili: Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej (wybrany ponownie).

Konsorcjum GK GPW podpisało Memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”, w szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych. Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym. Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym wspierającym rozwój sektora rolniczego w Polsce. Stworzenie giełdowego rynku rolnego, który został ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych #GPW2022.

26 września 2019 r. w gmachu resortu rolnictwa odbyła się  konferencja pt. „Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027”, która rozpoczęła cykl spotkań mających na celu skonsultowanie i poinformowanie przyszłych beneficjentów oraz osób, które interesują się programowaniem polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, pełniących funkcje w organizacjach społecznych, związkach zawodowych, administracji na temat postępów prac nad Planem. W konferencji udział wziął Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski.

Poniżej zamieszczono Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 25.09.2019 r. w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo wodne - strefy ochronne i analiza ryzyka. Stanowisko zostało skierowane P. Jacka Sasina – Wicepremiera RP,  P. Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Henryka Kowalczyka - Ministra Środowiska oraz posłów na Sejm RP z województwa lubelskiego.

Stanowisko Zarządu LIR z dn. 25.09.2019 r. >>

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego po raz ósmy zorganizowano kolejną edycję konkursu „Rolnik Lubelszczyzny”. Celem projektu jest wyróżnienie najlepszych agrogospodarzy, na terenie naszego województwa mieszkają i prowadzą działalność. W tym roku wybierani są najlepsi rolnicy w czterech kategoriach konkursowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 25 września 2019 r. na szkolenie: Zasady i tryb przyznawania Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (6.2), Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa (6.5) oraz omówienie wybranych zagadnień dotyczących pozostałych działań premiowych: Premie dla młodych rolników (6.1), Restrukturyzacja małych gospodarstw (6.3).

Sukcesem zakończyły się starania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ambasady RP w Bangkoku o otwarcie rynku Tajlandii dla polskich jabłek. Przepisy określają, że eksport jabłek z Polski odbywa się na podstawie zezwolenia importowego, wydawanego przez Departament Rolnictwa Tajlandii. Zezwolenia wydawane są importerom, dlatego konieczne jest bezpośrednie nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy zainteresowanymi tajskimi importerami i polskimi eksporterami. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzą z budżetu krajowego. Wnioski można składać w terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia:

- o stwierdzeniu w dn. 20.09.2019 r. 84 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 138 na terenie zalesionym w okolicy miejscowości Kamionka, gm. Siedliszcze, powiat chełmski,

- o stwierdzeniu w dn. 23.09.2019 r. 85 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 154 na terenie zalesionym w okolicy miejscowości Wółka Rejowiecka, gm. Rejowiec, powiat chełmski,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia:

- o stwierdzeniu w dn. 20.09.2019 r. 87 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 185 na terenie zalesionym w okolicy miejscowości Kicin, gm. Białopole, powiat chełmski,

- o stwierdzeniu w dn. 23.09.2019 r. 88 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 137 na terenie leśnym w okolicy miejscowości Sawin, gm. Sawin, powiat chełmski,

Dożynki to czas podziękowania rolnikom za ich ciężką prace. W powiecie chełmskim wiele dożynek odbywało się w jednym terminie dlatego też jako Lubelska Izba Rolnicza mogliśmy uczestniczyć tylko w niektórych uroczystościach poprzez zorganizowanie stoiska informacyjnego. Na naszym stoisku rolnicy mogli otrzymać prasę rolniczą oraz uzyskać informację na tematy związane z rolnictwem. Uczestniczyliśmy w dożynkach 18 sierpnia br. w gminach Białopole i Siedliszcze oraz 25 sierpnia br. w dożynkach w Gminie Kamień.

Od 19.09.2019 r. do 21.09.2019 r. trwała międzynarodowa wystawa rolnicza AGRO SHOW 2019 w Bednarach koło Poznania. Jest to jedna z największych plenerowych wystaw rolniczych w Europie, której organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Rolnicy z województwa Lubelskiego mieli okazję po raz kolejny uczestniczyć w targach AGRO SHOW 2019. Biuro Lubelskiej Izby Rolniczej zorganizowało wyjazd do Bednar dla kilku grup rolników z różnych powiatów naszego województwa. Z ramienia Zarządu na Targach AGRO SHOW Bednary 2019 Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Grzegorz Pszczoła –
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 21 września 2019 r. zorganizowany został Piknik Rodzinny w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Celem organizacji pikniku była promocja Lubelskiej Izby Rolniczej. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz pracownicy Agnieszka Wasiak, Krzysztof Janusz i Małgorzata Karasek.

Po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw przyjętego przez Radę Ministrów i podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. 26 września 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosi termin składania wniosków o pomoc do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (planowany termin 3 października br.) oraz stawki pomocy.

- Doradztwo publiczne powinno być instytucją, która w zmieniającym się świecie będzie pomagała rolnikom w podejmowaniu optymalnych decyzji – takie przesłanie przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestnikom międzynarodowej konferencji „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”. Konferencja odbyła się w dniach 17-18 września 2019 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Sejmu RP, doradztwa, nauki, rolników, szkół rolniczych, samorządu rolniczego i administracji. Ponadto uczestniczyli w niej również przedstawiciele doradztwa z Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.